“Geçen iki yıla göre daha kolaydı”

0
24

 2,5 milyon öğrenci 2020 YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT’de ter döktü. Uzun ve zorlu maratonun ardından öğrencilerin ifadelerine göre uzmanlar da sınavı değerlendirdi.

Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker AYT sınavı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yaklaşık 2,5 milyon öğrencimize yüksek öğrenim kapılarını aralayacak bir dönemi ve YKS’nin ikinci oturumu olan AYT aşamasını da geçerek bu yılın YKS maratonunu tamamlamış olduk. Bu yıl için pandemi gölgesinde geçen sınava hazırlık sürecinin, öğrencilerimiz için son derece yorucu olduğunu ama her bir öğrencimizin de bu süreci başarı ile geçirdiğini söyleyebiliriz. Üniversite adaylarının bugünden itibaren sınav sonuçlarının açıklanacağı 28 Temmuz tarihine kadar iyi bir şekilde dinlenmesini öneriyoruz.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yeni bir heyecan dalgasını tercih süreçlerinde yaşayacaklar. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşlerden bugün yapılan AYT’nin geçen iki yıla göre görece daha kolay olduğu izlenimini edindik. Ancak yine de bazı testlerde sürpriz sorular yok değildi. Mektebim Koleji olarak hem yüz yüze eğitim sürecinde hem de pandemi dönemindeki uzaktan eğitim süreçlerinde sunduğumuz eğitim modeli ve içeriklerin, bugünkü sınavda öğrencilerimizin akademik anlamdaki en büyük destekçisi olduğu görülmüştür. Öğrencilerimize sunduğumuz içeriklerin yanı sıra, 2020 YKS’de yöneltilen sorular Mektebim Yayınları ve Mektebim YKS denemelerinde öğrencilerimize sormuş olduğumuz soruların tamamıyla benzerlik göstermektedir.”

- Reklam -

Mektebim Koleji Akademik Kurul Üyeleri de öğrencilerden gelen geri dönüşlerden yola çıkarak AYT’yi değerlendirdi.

Mektebim Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Mevlüt Ekingen kendi alanında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “ATY Türk Dili ve Edebiyatı testi öğrencilere zor gelmemiştir. Edebiyat soruları bilgiyi yorumlama ağırlıklıdır. Soru dağılımı 19 edebiyat bilgisi, 5 anlam bilgisi şeklindedir. Şiir bilgisinin yoğunlukta olduğu sınavda yazar-eser sorularının az olduğu belirtilmiştir. Yoğunluklu 12. Sınıf konusu olan Cumhuriyet Edebiyatı ile igili çok az soru sorulmuştur. Sorular ezberden ziyade bilgilerin yorumlanması yoluyla çözülebilecek niteliktedir. Sınav, genel edebiyat kültürünü ölçen bir sınav olmanın yanı sıra okuduğu metni, bilgileri ışığında yorumlayabilen öğrencileri belirleyecek nitelikteki sorulardan oluşmuştur.”

Mektebim Koleji Matematik Bölüm Başkanı Erkan ise matematik sorularını şöyle değerlendirdi: “AYT matematik testi ağırlıklı olarak 11 ve 12’inci sınıf konularını kapsayacak şekilde olmakla birlikte 9 ve 10.sınıf konularına ait sorulara da yer verilmiştir. Paragraftan anlam çıkarma yeteneği ve matematik okuryazarlığı becerisini ölçen tarzda az sayıda sorunun yer aldığı, soruların bilgiyi kullanma/yorumlama ağırlıklı olduğu ifade edilmektedir. 2018 ve 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında yer alan matematik sorularına göre, matematik sorularının zorluğunun orta seviye, dün uygulanan Temel Yeterlilik Testi Matematik Testi sorularına göre daha kolay seviye olduğu ifade edilmektedir.”

Mektebim Koleji Fizik Bölüm Başkanı Serpil Yücel ise soruların bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğunu ifade etti ve “AYT fizik testi, düzenli çalışan öğrencinin kolaylıkla yapabileceği, akademik açıdan tartışmasız ve cevapları net olan sorulardan oluşmuştur. Beklendiği gibi sorular 11. sınıfın tamamı ve 12. sınıfın birinci dönemine ait konuların kazanımlarına aittir. Fizik soruları öğretim programına uygun, işleme dayalı soru sayısı az, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikteki soruların daha yoğun olduğu bir şekilde uygulanmıştır” dedi.

Mektebim Koleji Kimya Bölüm Başkanı İlyas Çalışkan şu değerlendirmede bulundu: “AYT kimya testi, zorluk seviyesi orta düzey sorulardan oluşan, COVİD-19 süreciyle beraber açıklanan müfredat kazanımlarına uygun sorulardan oluşturulmuştur. 12. Sınıf organik kimya ünitesinin soru ağırlığının 12. Sınıf ilk dönem konularına kaydırıldığı görülmüştür. 11. Sınıf müfredat kazanımlarını içeren soru sayıları geçmiş yıllar ile paralellik göstermiş olup, konu başlığı dağılımında küçük değişiklikler olduğu görülmüştür. Matematiksel işlemler sonucu doğru cevap şıkkına ulaşılan soruların yanında bazı sorularda öğrencilerin temel grafik okuma bilgisi ölçülmüş veya bilgi yorumlanarak doğru cevaba ulaşılması beklenmiştir. Genel olarak düzenli çalışmasını sürdüren öğrencilere tanıdık gelebilecek soru tiplerine yer verilen sınavda, aşırı zorlayıcı, çelişki oluşturucu veya hataya sürükleyici ifadelerin olmadığını söyleyebiliriz.”

Mektebim Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Tülay Göncüoğlu, “AYT biyoloji testinde 12. Sınıfın birinci dönem konularıyla beraber ağırlıklı olarak 11. sınıf konuları ile ilgili soruların yöneltildiğine dikkat çekildi. Soruların, insan fizyolojisi konularının tamamına yakın kısmını kapsadığı görüldü. Genel olarak soruların kolaylık düzeyinin orta olduğu yönünde yorum yapıldı.” dedi.

Mektebim Koleji Tarih Bölüm Başkanı Sevilay Kapdan tarih soruları ile ilgili şunları söyledi: “AYT tarih testi her sene olduğu gibi bilgiyi yorumlama beceresinin ölçüldüğü sorulardan oluşmuştur. Düzenli çalışan, sıklıkla soru çözen her öğrencinin yapabileceği düzeyde sorular mevcut olmakla birlikte, önceki yıllara göre biraz daha zorlayıcı sorular da bulunmaktadır.  Tarih soruları öğrencilerde orta-zor düzey bir etki bırakmıştır. AYT Sosyal Bilimler-2 Tarih soruları ise yine beklenen konulardan gelen bilgi sorularıdır, ancak öğrencilerin beklediği gibi zor sorulardan ziyade kolay sorulardan oluşmaktadır.”

Mektebim Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Engin Güven ise sınavı şöyle değerlendirdi:

“AYT coğrafya testi, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 kısmında genel olarak kolay ve bilgiyi ölçen tarzdaydı. Bir iki soru dışında sorular beklenen konulardan geldi ve geçtiğimiz 2-3 yıl ile benzerlik gösterdi. Konu sınırlamasından dolayı Küresel ve Bölgesel Örgütler ile Kalkınma Projelerinden beklendiği üzere daha çok sayıda soru geldi. Ancak hem daha fazla dünya gündeminde olmalarından hem de küresel boyutta önem taşıdıklarından BM, NATO, NAFTA, AB gibi örgütlerle ilgili sorular beklenirken KEİ’nin sorulması, çoğu aday için beklenmedik bir durumdu. Coğrafya sorularında geçmiş yıllarda uluslararası ilişkiler, ekonomi, nüfus gibi konulara yoğunlaşılırken bugünkü sınavda Küresel Çevre Sorunları, İnsan-Doğa Etkileşimi, Arazi Kullanımı gibi konular öne çıkmıştır.”

Mektebim Koleji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bölüm Başkanı Hafize Bilgi ise şu değerlendirmede bulundu: “2020 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinin ağırlıklı olarak bilgi sorularından oluştuğunu görüyoruz. İslam Medeniyeti, Yeni Dini Akımlar, Hz. Muhammed’in Peygamberlik Görevleri, Allah’ın Birliği konularıyla ilgili öğrencilerin alan bilgisi sınanmıştır.”

Mektebim Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Seda Çalışan da felsefe sorularını değerlendirerek şunları söyledi: “AYT felsefe soruları yoruma dayalı olarak yöneltilmekle birlikte, öğrencilerin zorlanmayacağı sorular olmuştur. Psikoloji ve Sosyoloji soruları da konu kısıtlaması olduğu için alan öğrencilerine kolay gelmiştir. Mantık sorularında mantığın konusu gibi temel bilgiler üzerine, öğrencilerin bilgi ile beraber ağırlıkla da yorum yapabilecekleri düzeyde sorular yöneltilmiştir.”

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz