GEÇ GELİŞEN HİPOGONADİZM

310

Genel sağlık koşullarının düzelmesi, tıbbi bakım ve beslenme ortalama insan ömrünün uzamasına yol açmıştır. Yaşlanan nüfus arttıkça yaşlılara özgü kronik hastalıkların tedavi ve takibi de önem kazanmıştır. Kadınlarda görülen menopozda olduğu gibi hormonlarda ani bir düşüş olmamakla birlikte, erkekte de yaş ilerledikçe (40 yaş sonrası) erkeklik hormonu olan testosteron düzeyinde yıllık %1,2 azalma olmaktadır. Testosteron üreten en önemli kaynak organ testislerdir. Testosteron hormonundaki kısmi azalma beraberinde bazı yakınmaları da getirmektedir.
Yaşlanmak doğaldır, ancak yaş ile ortaya çıkan sorunları olduğu gibi kabul etmek, yaşlı hissetmek doğal değildir. Yaşlanmayı ortadan kaldıramayız, ancak sağlıklı yaşlanmak mümkündür.
Yaş ilerledikçe erkeklerin;
* Göbek çevresinde yağ birikimi artmakta
* Uyku kalitesi düşmekte
* Kas gücünde azalma olmakta
Cilt kuruluğu, saç sakal uzamasında azalma
Kendisini daha üzgün, yorgun, öfkeli hissedebilmekte
* Zihinsel gücünde azalma olmaktadır
* Cinsel istek ve işlevinde azalma olmaktadır
Erkeğin yaşı ilerledikçe “Andropoz” olarak da bilinen, testosteron seviyesinde azalmaya bağlı olarak gelişen “ Yaşlanan Erkekte Geç Gelişen Hipogonadizm ” sendromu ortaya çıkmaktadır.
Testosteron hormonu yaşlanma ile azaldığı gibi diğer bazı durumlarda da azalabilmektedir. Örneğin; hipofiz bezi adenomlarında (prolaktinoma), genetik bozukluklar (klinefelter sendromu), Kronik böbrek yetmezliği, Siroz, Diyabet, Tiroid hastalığı (hipertiroidi) gibi.
Testosteronun etkisi nedir?
Testosteron erkek tipi gelişim için gerekli bir hormondur. Anne karnında embriyo’nun erkek oluşunu, ergenlikte erkek tipi kıllanma ve cinsel gelişimi, ergenlikte de erkek tipinin devamlılığını, fertiliteyi, cinsel işlevi ve vücut gelişimini etkiler. Testosteron;
* Kas kitlesinin artmasını
* Kemik yoğunluğunun korunmasını
* Kan üretimini
* Yağ metabolizmasının düzenlenmesini
* Beyin üzerine etkisi ile genel iyilik hali, zihinsel faaliyetlerin ve duygusal durumun düzenlenmesini
* Cinsel isteğin artmasını sağlar.
Testosteron azalırsa ne olur?
* Cinsel istekte azalma ve sertleşme kalitesinde azalma
* Vücut yağlarında artış
* Vücut kıllarında azalma
* Kas kitle ve gücünde azalma
* Yorgunluk, sinirlilik, mutsuzluk gibi duygu ve davranış değişiklikleri
* Kemik yoğunluğunda azalma bulguları ortaya çıkar.
Testosteron hormonu yaş ilerledikçe kısmen azalmaktadır. Bu azalmaya bağlı olarak yukarda belirtilen şikayetlerde bir veya birkaçı ortaya çıkabilir. Bu düzeltilebilir bir durumdur.