Gazetecilik ve Enformasyon istihdamda en düşük alan oldu

164

Yüksekokul veya fakülte mezunları, Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına göre istihdam ve işsizlik oranları incelendiğinde, “Gazetecilik ve enformasyon”un yüzde 50.6 ile istihdam oranının en düşük, yüzde 29.1 ile de işsizlik oranının en yüksek gerçekleştiği alan olduğu görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı İşgücü Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9.9 iken, mezun olunan okula göre, en yüksek işsizlik oranı yüzde 11.9 ile genel lise mezunları, yüzde 11.8 ile ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okulu mezunlarında gözlendi. İstihdam oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi ise yüzde 70.7 ile yüksekokul veya fakülte mezunları iken, bunu yüzde 58.1 ile meslek lisesi mezunları izledi.
Eğitim duruma göre işsizlik oranında, okuma-yazma bilmeyenler haricinde önemli bir farklılık gözlenmezken, istihdam oranında farklılık dikkati çekti. Hem işsizlik oranı, hem de istihdam oranı, okuma yazma bilmeyenlerde en düşük düzeyde oldu. Okuryazar olmayanların işsizlik oranı yüzde 6.3 iken, istihdam oranı yüzde 17.9 olarak gerçekleşti. Bu durum temel olarak okur-yazar olmayan kadınların işgücü piyasasında yer almamasından kaynaklanırken, erkeklerde en yüksek işsizlik oranı okur-yazar olmayanlarda gözlendi.
Türkiye genelinde yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı yüzde 70.7 iken, işsizlik oranı 10.6 oldu. Yüksekokul veya fakülte mezunları FOET 1999’a (Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması) göre istihdam ve işsizlik oranları incelendiğinde, “Gazetecilik ve enformasyon”un yüzde 50.6 ile istihdam oranının en düşük, yüzde 29.1 ile de işsizlik oranının en yüksek gerçekleştiği alan olduğu görüldü.İstihdam oranının en yüksek olduğu alanlar ise yüzde 83.1 ile “Sağlık”, yüzde 83 ile “Veterinerlik” ve yüzde 79.4 ile “Güvenlik hizmetleri” oldu. İstihdam oranı en düşük olan “Gazetecilik ve enformasyon” alanını, yüzde 61.7 ile “Sanat” ve yüzde 62.8 ile “Sosyal ve kişisel hizmetler” izledi.  Diğer taraftan, işsizlik oranı en yüksek olan, “Gazetecilik ve enformasyon” alanını, yüzde 16.6 ile “Bilgisayar”, ve yüzde 16.3 ile “Sanat” izledi. İşsizlik oranı en düşük alanlar ise yüzde 2.5 ile “Güvenlik hizmetleri”, yüzde 3.2 ile “Sağlık” ve yüzde 7.2 ile “Beşeri bilimler” oldu.