Erken keşif atölyesi ile sağlıklı nesiller

56

Keçiören Belediyesi “erken keşif atölyesi” ile çocukların yaşadıkları dünya, çevre ve kendilerine ilişkin farklı deneyimleri sonucunda yeteneklerini, ilgi alanlarını daha erken yaşlarda keşfetmesine imkan sağlıyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde 2012 yılından beri Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile faaliyetlerine devam eden Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) erken çocukluk dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Erken keşif atölyesi ile çocukların gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları, hayal gücü ve yetenekleri desteklenecek.
Erken çocukluk dönemi alanında deneyimli uzmanların rehberliğinde devam eden çalışmalar, çocuklara ve annelerine yönelik eğitim programları eş zamanlı yürütülüyor. Erken çocuk atölyesine gelen çocuklar, gelişim özelliklerine yönelik oluşturulan etkinlikler ve oyunlarla desteklenirken ailelerine de onları büyütürken ihtiyaç duydukları farklı konularda her hafta bilgilendirme toplantıları yapılıyor.
Bu sayede ailenin, çocuğun gelişimi ve eğitimi konusunda desteklenmesi, çocuğun gelişim düzeyine uygun eğitim yaklaşımları konusunda bilinçlendirilmesi, etkili ve olumlu ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çocuğa destekleyici ortam sunmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor.
Erken çocukluk döneminin çocukların sağlıklı bir ortamda gelişmesini sürdürmesi, var olan potansiyelini açığa çıkarması bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bilgilendirme toplantılarımızda Okul öncesi Yaşlar ve Ailenin Önemi, Çocuğu Dinlemek, Çocuğa Kendimizi İfade Etmek, Çocukta Olumlu Davranışları Geliştirmek, Çocukta Olumsuz Davranışları Azaltmak, Çocuğun Sosyal ve Duygusal Gelişimi, Çocuğun Zihinsel Gelişimi, Çocuğun Bedensel ve Cinsel Gelişim, Çocuğun Özbakım Becerilerinin Gelişimi, Çocuğun Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk ve ve İnsan Hakları, Çocuğun Okula Hazır Başlaması konularında ailelere eğitim vererek daha sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.