Düzeltme ve cevap yazısı

0
316

Gazetenizin 17.08.2019 tarihli nüshasının 4 üncü sayfasında Murat Sururi ÖZBÜLBÜL’e ait “Ekonomi Yalan Kaldırmaz” başlıklı köşe yazısında; “Tarihe baktığımızda bir çok iktidarın istatistiki veriler ile oynayarak ekonomiyi olduğundan iyi takdim etmeyi bir marifet saydığını görürüz.

En son Arjantin bu metodu kullanmıştı ve sonrasında da IMF tarafından sahtekarlık ile suçlanmıştı. ” ve “Daha da vahim olan ise vatandaşların gözlemlediği ekonomik durum ile iktidarların ilan ettiği istatistikler arasında bir çelişki ya da uyumsuzluk olduğunu gördüğünde doğal olarak iktidarların açıkladığına değil kendi gözlemlerine inanması, bu inanca göre bir kanaat oluşturması ve böylece iktidara olan güvenin ortadan kalkmasıdır. İktidarlar böyle çelişkili durumlar yarattığı zaman vatandaşın sadece istatistiklere olan güvenini sarsmaz, aynı zamanda ekonomiye ve iktidara olan güvenini de sarsar” ifadeleri yer almıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ürettiği tüm istatistiklerde olduğu gibi tüketici fiyat endeksini de Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Söz konusu kavram ve yöntemler ile uygulama sonuçları yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, en ayrıntılı düzeyde de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. TÜFE hesaplamalarında kullanılan ağırlıklar, madde sepeti ve madde fiyatları şeffaflık politikası gereği Türkiye İstatistik Kurumu internet sayfasında da yayımlanmaktadır. Bu alanda TÜİK, dünyadaki en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır.

TÜFE kapsamında fiyatlar, fiyat gelişimini en doğru şekilde yansıtabilmek amacı ile fiyat hareketliliği yüksek olan ürünlerde daha sık aralıklarla olmak üzere ayda bir, ayda iki ve haftalık olarak derlenmektedir. Benzin, mazot, sigara ise günlük olarak takip edilmektedir. 81 il ve 225 ilçeden farklı günlerde 418 madde ve 895 madde çeşidi için aylık olarak yaklaşık 28.700 işyerinden 545 bin fiyat derlenmektedir. Bölge Müdürlüklerinin bölgesel yapılarındaki farklılıklar nedeniyle hemen hemen tüm günler kapsanacak şekilde fiyat derlenmekte, uluslararası alanda kabul görmüş yöntemlerle endeks hesaplamaları yapılmaktadır. TÜFE hesaplamaları bir gelir grubunu değil tüm Türkiye yansıtacak şekilde yapılmakta ve tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere ait fiyatların genel düzeyindeki değişimi göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan istatistikler, erişilebilirlik ve açıklık ilkesi dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Üretilen tüm istatistiklere kullanıcıların eşanlı erişiminin sağlanması yasa ile güvence altına alınmıştır. 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 12. maddesinde; istatistik sonuçlara erişim düzenlenmiş, tüm kullanıcıların kolay ve eşit şartlarda erişimi öngörülmüştür.

Ayrıca TÜİK tarafından derlenen bilgilerin kullanıma açılmadan önce herhangi bir şahsa veya makama verilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, üretilen istatistiklerin yayımlanmadan önce hiçbir amaçla (denetleme ya da kıyaslama dahil) herhangi bir kurum ya da kuruluş ile paylaşılması mümkün değildir. İstatistiklerin içsel tutarlılığı ve sürecin öngördüğü tüm veri analizleri TÜİK tarafından yapılmakta, tüm analiz süreçleri ve kontroller tamamlandıktan sonra sonuçlar
yayımlanmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun mesleki ve teknik bağımsızlığı, Birleşmiş Milletler resmi istatistik temel ilkeleri ve Avrupa Komisyonu Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarını içeren Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Kurumumuz tüketici fiyat endeksini uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplanmakta ve uluslararası alanda önerilmeyen hiçbir yöntem kullanılmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz