Durun Yapmayın! Siz Emmioğlusunuz

876

Evet, Anadolu tabiriyle “emmioğlu” yani “amca çocukları” İsrail ve Filistinliler, 9 Aralık 1917’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopartılan Kudüs, günümüze kadar kan ve gözyaşından kurtulamamıştır.

NEYİ BÖLÜŞEMİYORLAR?
Mesih’in Zeytin Dağı’na ineceği ve sırat köprüsünün bu bölgede kurulacağı yönünde bir inanış var.
Ayrıca bu yer, Hazreti İsa’ya peygamberliğin müjdelendiği yer olarak da kutsal kabul ediliyor. Barışı simgeleyen zeytin ağacının dalları ve yaprakları Zeytin Dağı’nda iki emmioğlunun kavgasına şahitlik ediyor.
KARDEŞ KAVGALARI:
Yakup (İsrail) (Al-i İmran-93) İshak Peygamber’in oğludur. Amcası da İsmail Peygamber’dir. Açıkçası amca çocukları İsrailoğulları İshak Peygamber, Araplar ise İsmail Peygamber yolunda yürümüşlerdir. Gerek İsrailoğullarına ve gerekse Filistinlilere şöyle bir soru yöneltsem ne derler acaba? Bütün peygamberler hepimizin peygamberi değil midir?
ORTA DOĞU ALEVİ NE ZAMAN
SÖNER?
Petrol bittiği zaman. Evet, petrol suyunu çektiği gün hiçbir emperyalist devleti Orta Doğu’da göremezsiniz. Petrol bitene kadar da Orta Doğu’nun ateşi yanmaya devam edecektir.
FİLİSTİN’İ KİM ORTADA BIRAKTI?
Cetvel devletlerinden Ürdün kimin toprağıydı? Elbette Filistin’in. Kan ve din kardeşliği Orta Doğu’da söz konusu olsaydı Filistin böylece ortada kalır mıydı? Petrolden, dolarlardan nasiplense ne olurdu sanki? Söylemler boş “kardeş” laflarıdır. Türkiye’nin göstermiş olduğu yakınlığı hangi Arap devleti gösterebilmiştir. Saltanatlarının devamlı olması hep önceliği almıştır. Hani nerde din kardeşliği? En azından barışa katkıda bulunamazlar mı? Ne Filistinli ölsün, ne de İsrailoğulları… Düşmanlık ölsün, barış kıyamete kadar yaşasın. Orta Doğu kazanının ocağına devamlı odun atan, her olayda ateş topunu kucaklara bırakan ABD bu bölgeden elini çekmediği müddetçe kan ve gözyaşının dinmeyeceği aşikârdır.