DÜNYA BANKASI: TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA CEPTEN HARCAMA DÜŞÜK

303

Dünya Bankası Türkiye’nin sağlık sektöründe “cepten harcamanın” düşük olduğu ülkeler arasında bulunduğunu bildirdi. Türkiye’nin sağlıkta cepten harcamayı hızla düşürdüğünü kaydeden Dünya Bankası, “Sağlık Bakanlığı’nın hastaneler için iyi gelişmiş kalite güvence sistemi var” dedi.

Dünya Bankası’nın yeni yayınlanan “Going Universal” başlıklı raporunda, 24 gelişmekte olan ülkenin herkes için sağlık sigortası reformlarını nasıl uyguladığı incelendi.

-TÜRKİYE KAYIT DIŞI SEKTÖRÜ KAPSAMA ALMADA BAŞARI SAĞLADI-

Herkes için sağlık sigortası” uygulayan ülkeler UNICO ülkeleri olarak anılırken “Sadece 8 ülke kayıt dışı sektörlerinde önemli bir kapsama başarısı gösterdi. Kayıtdışı sektörde sağlık sigortasında en yüksek kapsama oranını başaran ülkeler (alfabe sırasıyla (Arjantin, Brezilya, Çin, Kosta Rika, Meksika, Şili, Tayland ve Türkiye” denildi.

-“TÜRKİYE YOKSULLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ EN FAZLA KAPSAMA ALANLARDAN”-

Yoksul ve savunmasız kişilerin sağlık sigortası kapsamına alınmalarında ülkeler arası farklı seviyeler bulunduğunu belirten DB, “Kimi ülkeler yoksulların çoğunu kayda aldı, diğerleri ise sadece küçük bir bölümünü. Tayland, Türkiye, Kolombiya, Vietnam ve Peru yoksulların büyük bölümünü kapsamada en yüksek seviyeyi yakalarken Endonezya yoksulların yüzde 30-40’ını sağlık sigortasına kaydetmeyi başardı” denildi. Türkiye’nin yoksul kesimin yüzde 85’ini genel sağlık sigortası kapsamına aldığı belirtildi.

Dünya Bankası, Türkiye, Peru, Gürcistan ve Endonezya’da yoksulların sağlık sigortasına kavuşturulmasına yönelik hedeflenmiş programların “en yoksullara”; diğer toplum kesimlerini de hedefleyen programlar uygulayan Gana, Vietnam, Tayland ve Kolombiya’dan daha geniş yer ayırdığını bildirdi.

-DÜNYA BANKASI: TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA CEPTEN HARCAMA DÜŞÜK-

Raporun “Sağlıkta Cepten Harcama” başlıklı bölümünde 2011’de UNICO ülkelerinde toplam sağlık harcamaları içinde “cepten harcamaların” medyan payının yüzde 37 olduğu belirtildi. Sağlıkta cepten harcama oranının birçok UNICO ülkelerinde görece yüksek olduğunu kaydeden Dünya Bankası, bunun WHO’nun eşiği yüzde 20’yi aştığını, gelire göre de yüksek bulunduğunu bildirdi. Dünya Bankası, “Cepten sağlık harcama payı en fazla (yüzde 60) Gürcistan, Nijerya ve Hindistan’da bulunuyor. Cepten harcama payları sadece dört ülkede yüzde 20’den düşük: Güney Afrika, Tayland, Kolombiya ve Türkiye. 2000 – 12 arasında Tayland toplam sağlık harcamasında cepten harcamanın payını yılda yüzde 6’dan fazla oranlarla en fazla düşüren ülke. Çin, Türkiye, Güney Afrika, Arjantin ve Kırgız Cumhuriyeti de yılda yüzde 2’den fazla oranda görece hızla düşürdü.

Sağlıkta cepten harcama özellikle Kolombiya, Filipinler ve Kosta Rika’da arttı.

-KAYNAKLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TAHSİSİ-

UNICO ülkelerinin üçte ikisindeki toplam sağlık harcamalarının yarıdan fazlası bir havuzdan finanse ediliyor. 2011’de toplam sağlık harcamalarında havuzun payının en düşük olduğu ülkeler Gürcistan, Hindistan ve Nijerya; en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Türkiye, Kosta Rika ve Tayland oldu. DB, ülkelerin gelir düzeyi arttıkça toplam sağlık harcamalarının havuzdan karşılanan payının arttığını hatırlattı.

-“BAKANLIĞIN HASTANELER İÇİN İYİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VAR”-

Raporun “Kalite Koşullarının Açıklanması” bölümünün Türkiye kısmında, “Sağlık Bakanlığı’nın hastaneler için iyi gelişmiş kalite güvence sistemi var” dedi.

-HASTANE VE DOKTOR SEÇEBİLME-

Halk-politikacı arasındaki “hesap verme” ilkesinin halk-sağlık hizmeti tedarikçileri arasında da geçerli olduğunu belirten Dünya Bankası, “Genel Sağlık Sigortası’nın sadece varlığı birçok ülkede hükümetin halkın, kapsamın genişletilmesi talebine verdiği karşılıkta, uzun ‘hesap verilebilirlik’ yolculuğunda bir başarı ölçüsü olarak son dönemde gerçekleştirilen iyileşmeyi yansıtıyor. Tayland ve Türkiye’de 2000’lerin başlarında, yeni hükümetlerin kentli elitler yerine kırsal seçmene yönelik taahhütlerle iktidara gelmesinden hemen sonra büyük reformlara girişildi” dedi.

-“HASTALAR AYAKLARIYLA OY KULLANIP HASTANE SEÇİYOR…”-

Raporda, “Hastanın özel sektörün dâhil edilmesiyle genişleyen tercih hakkı, vatandaşlara verilen belli sağlık hizmeti tedarikçisi lehinde ‘ayaklarıyla oy kullanma’ seçeneği ile hesap verilebilirlik mesajının güçlenmesine yardımcı olabilir. Bu örneğin, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Türkiye’de yaşandı” denildi.

DB’ye göre beş yaş altı çocuk ölüm oranlarında olduğu gibi ana ölümleri oranı herkes için sağlık sigortası uygulayan UNICO ülkelerinde, bunu uygulamayan ülkelerden sırasıyla 100 bin canlı doğumda 80 ve 137 kayıp gibi sayılarla daha düşük. DB, “Sırayla Türkiye, Şili ve Tayland anne ölüm oranlarının düşüklüğü açısından UNICO ülkeleri arasında en iyileri ve rakamları 100 bin canlı doğumda 30’un altında. Anne ölüm sayıları 400’ü aşan Kenya, Etiyopya ve Nijerya en kötü rakama sahip ülkelerden bazıları” denildi.