DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN ORTAK AÇIKLAMA: GELİR ADALETSİZLİĞİ CİDDİ BOYUTLARDA

0
166
- Reklam -

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, ülkede giderek artan sosyal ve ekonomik krizden vatandaşların daha fazla etkilenmemesi ne yönelik ortak bir basın bildirisinde bulundu.

ESMA ALTIN– Yeni yıl ile birlikte gelen fahiş zamlar, artan ekonomik ve sosyal krizin en çok işçi, emekli kesimi etkilediğini belirten DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, yaşanan krizden vatandaşların daha fazla etkilenmemesine yönelik bir basın bildirisi yayınlayarak önerilerde bulundu. yapılan zamlar ile maaşlara yapılan zamların vatandaşın cebine girmeden geri alındığı iddia edilerek, ülkenin büyük bir kesimini oluşturan memur, işçi ve emekli sınıfının sorunlarına dikkat çekilmesi gerektiği dile getirildi.
‘GELİR ADALETSİZLİĞİ CİDDİ BOYUTLARDA’
Yayınlanan ortak basın bildirisinde şunlara yer verildi; “Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına dayanılarak yapılan ücret artışları, halkın her geçen gün daha fazla yoksullaşmasına neden oluyor. Daha yılın ilk günlerinde gelen zamlar ve vergi oranlarındaki artışlar nedeniyle asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar daha emekçilerin cebine bile girmeden eriyip gitti.
Emekçi ve dar gelirli kesimler her gün daha fazla borçlanarak, daha fazla kredi kullanarak ay sonunu getirmeye çalışıyor. Emekçiler sorumlusu olmadıkları bir krizin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar. Ülkedeki gelir adaletsizliği tarihin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı. Eşitsizliğin en altına itilen kadın yoksulluğu daha da artarken, işini ilk kaybedenler kadın emekçiler oluyor.
‘DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ SAĞLANMALI’
Geçtiğimiz aylar boyunca kamu emekçilerinden işçilere, hekimlerden mühendis, mimar ve şehir plancılarına, öğrencilerden emeklilere, işsizlerden esnaflara kadar toplumun her kesimi artan hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yaşadıkları geçim zorluklarını dile getirdi. Milyonlarca emekçinin daha iyi koşullarda çalışma ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyi talepleri ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda ve işyerlerinde yankılandı.
Bu ülke halkının, bu ülke emekçilerinin artık nefes almaya ihtiyacı var. Biz emek ve meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, geniş halk kesimlerinin krizden daha fazla etkilenmemesi için;
Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, vergiler düşürülmelidir. Krizde işini kaybeden, geliri azalan tüm kesimlere doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır.
İşten çıkarmalar yasaklanmalı, istihdamı korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışma koşulları düzeltilmeli, emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda, güvenceli olarak çalışması için önlemler alınmalıdır. Yoksulluk sınırının altında yaşayan kesimlerin temel gereksinimleri karşılanmalıdır.
‘EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRİLMELİ’
Vergi adaletsizliğine son verilmeli, dolaylı vergilerinin payı azaltılmalı, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan bir sistem kurulmalıdır. Hayat tarzına müdahale aracına dönüşen özel tüketim vergileri kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli, Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik hakları verilmelidir.
Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirmelere son verilmelidir. Kamuda sözleşmeli, taşeron gibi güvencesiz istihdam biçimine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam esas alınmalı, tüm kamu emekçilerinin emekliliğe esas ek göstergesi 3600 taban gösterge baz alınarak tüm meslek grupları için yeniden düzenlenmelidir.
Emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaşımızın temsilcisi ve sesi olarak bizler halkın yoksullaştırılmasına, sefalete sürüklenmesine, ülke kaynaklarının tüketilmesine izin vermeyeceğiz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, insanca yaşayabileceğimiz koşullar ve demokratik bir Türkiye için taleplerimizin takipçisi olmaya ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”

- Reklam -