DİSK: ASGARİ ÜCRET YOKSULLUK SINIRI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK NET 5 BİN 200 TL OLMALI

0
11

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu adına 2022 yılı asgari ücret ile ilgili taleplerini dile getirmek üzere Genel-İş Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Esma ALTIN/ANKARA

DİSK, 2022 yılı asgari ücret taleplerini kamuoyu ile paylaşmak adına Genel-İş Genel Merkezi’nde Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu önderliğinde bir basın toplantısı düzenledi. Kuruluşlarından bu yana asgari ücretin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belirlenmesi için mücadele ettiklerini belirten Çerkezoğlu; “Asgari ücretin 1936’da yasalaşmasından bu yana 85 yıl geçti. 1974’te asgari ücretin ulusal düzeyde saptanmasının üzerinden ise 47 yıl geçti. Türkiye oldukça uzun bir asgari ücret geleneğine sahiptir. Asgari ücret için verilen mücadele ülkemiz işçi hareketinde önemli bir yer tutmaktadır.” dedi.

- Reklam -

‘ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ MASA BAŞI MÜZAKERELERİ BİR MÜCADELE SÜRECİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ’

DİSK olarak her yıl asgari ücret belirlenmesinde aktif mücadele ettiklerini kaydeden Çerkezoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi; “DİSK asgari ücretin saptandığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunda maalesef temsil edilmiyor. Bunu önemli bir eksiklik olarak görmemize rağmen asgari ücretin sadece masa başında belirlenemeyeceğinin bilincinde olarak yıllardır asgari ücret tespit sürecine aktif biçimde müdahale etmeye, asgari ücret konusunda üyelerimizin ve çalışanların farkındalığını artırmaya ve mücadeleyi yükseltmeye devam ediyoruz. Her yıl kapsamlı asgari ücret raporları ile asgari ücret taleplerimizin bilimsel temellerini ortaya koyuyoruz. Daha önemlisi asgari ücret belirleme sürecini sadece masa başı müzakere sürecinden bir mücadele sürecine dönüştürmeye çalışıyoruz.

Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz.”

‘BUGÜN TÜRKİYE’DE GEÇİNEBİLMEK EMEKÇİLERİN EN TEMEL SORUNDUR’

Türkiye’nin asgari ücret gerçekleri ile ilgili veriler paylaşan Çerkezoğlu, şunları kaydetti; “Gerek 2018’den bu yana devam eden ekonomik kriz gerek Covid-19’un yaratmış olduğu iş ve gelir kayıpları, gerekse son aylarda giderek tırmanan fiyat artışları geniş emekçi kesimlerin alım gücünü düşürmüş ve pahalılığı en önemli toplumsal sorunlardan biri haline getirmiştir. Bugün Türkiye’de geçinebilmek emekçilerin en temel sorundur. Pahalılığın panzehiri ücretlerin ve emek gelirlerinin artırılmasıdır. Bu nedenle 2022 asgari ücreti için oldukça güçlü bir beklenti oluşmuştur. Asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir düzeye yükseltilmesi için güçlü bir toplumsal talep var. Bu talep sonuna kadar haklıdır ve insanca bir yaşamı olanaklı kılan asgari ücret artışı mümkündür.

İşçi sınıfı, emekçiler uzun çalışma saatleriyle ve ağır koşullar altında çalışarak, üreterek değer yaratmakta, ekonomiyi büyütmektedir. İşçilerin bunun karşılığından adil ve insanca yaşayacak bir ücrete hakkı vardır. Ancak bütün ekonomik göstergeler, emekçilerin ülkenin büyümesinden ve artan üretimden payını alamadığını; tersine yoksullaştığını ve sömürünün arttığını ortaya koymaktadır.”

‘ASGARİ ÜCRET ÖNEMLİ BİR GÖSTERGEDİR’

Şu anki asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Çerkezoğlu, bunun yoksulluk sınırı ile arasında büyük bir uçurum yarattığını söyledi. Özellikle Dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası’nın da etkisi olduğuna dikkat çekerek, şunları ekledi; “TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir ‘ucuz emek cenneti’ haline gelmiştir.

Asgari ücret genel ücret düzeyi açısından önemli bir göstergedir. Ücretlerin alt sınırı olan asgari ücretin diğer ücret ve emek gelirlerini de yukarı çekmesi gerekir. Bu nedenle asgari ücret gelir bölüşümü açısından kritik bir öneme sahiptir. Ancak asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri içinde asgari ücret civarında ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Asgari ücrette yaşanan artışlar diğer emek gelirlerine yansımadığı için yani özel sektördeki diğer ücretler, kamu işçisi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıkları asgari ücretten çok daha düşük arttığı için ortalama ücretlerle asgari ücret arasında makas kapanmakta ve giderek daha fazla işçi asgari ücret civarında ücretlerle çalışmaya mahkûm olmaktadır.”

‘ASGARİ ÜCRET, MEMLEKET ÜCRETİ HALİNE GELMİŞTİR’

Türkiye’nin bir asgari ücretliler toplumu haline geldiğini iddia eden Çerkezoğlu, şunları dile getirdi; “Bugün asgari ücret dediğimizde sınırlı bir işçi kesiminin değil milyonların ücretini konuşuyoruz. Asgari ücret memleket ücreti haline gelmiştir. Türkiye’nin bir asgari ücretliler toplumu haline gelmesinin temel sebebi sendikalaşmanın ve toplu iş sözleşmesi kapsamının son derece düşük olması ve mevzuatta var olmasına rağmen işverenlerin istememesi nedeniyle teşmil sisteminin uygulanmamasıdır. Öte yandan AK Parti hükümetleri asgari ücretteki artış oranlarını memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve kamu işçisinin ücretlerine yansıtmaktan kaçınmaktadır. Tüm bunların sonucunda Türkiye, giderek bir asgari ücretliler toplumu haline gelmektedir.”

Asgari ücretlilere yapılan gelir vergisi kesintilerine de değinen Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Bu kadar geniş kesimleri kapsayan asgari ücret üzerinde oldukça ağır bir vergi ve kesinti yükü söz konusudur. 2021 yılında brüt asgari ücretten 750 TL’den fazla vergi ve kesinti yapılmaktadır. Emekçiler tarafından ödenen dolaylı vergilerle asgari ücretin net harcanabilir kısmı daha da azalmaktadır. Asgari ücret ülkemizde uluslararası standartların aksine işçinin ailesi hesaba katılmadan sadece kendisi için hesaplanmaktadır.”

‘ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK DEĞİL, ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELMELİ’

Türkiye’nin bir asgari ücretliler toplumu olmaması ve asgari ücretin yaşam şartlarını devam ettirebilecek düzeyde olması için bazı talepleri olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu talepleri şöyle sıraladı; “Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır. Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde saptanmalıdır.

Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre değil geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına ekonomik büyüme asgari ücret artışında esas alınmalıdır.

Asgari ücret net ödenmelidir. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamalı ve asgari ücretliye bütçeden sosyal güvenlik prim desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Vergi dilimlerine uygulanacak tarife enflasyon, ekonomik büyüme ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak saptanmalıdır.”

‘EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI’

Asgari ücretin belirlenmesinde yoksulluk sınırının bir kriter olarak belirlenmesi ve buradan yola çıkarak asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, şöyle devam etti; “Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

Yasada yer alan teşmil mekanizması yani toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işyerlerine ve işçilere genişletilmesi etkin biçimde uygulanmalıdır. Sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarılmalıdır.”

Hem asgari ücret hem de diğer ücretlerle ilgili iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünen Çerkezoğlu, bu konudaki taleplerini dile getirdi. Bütün ücretlere bin TL iyileştirme yapılmasını savunan Çerkezoğlu; “Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için bin TL tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde bin TL iyileştirme mümkün olacaktır.”

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 200 TL OLMALI’

Yoksulluk sınırının ilerleyen süreçlerde giderek artacağını hesaba katarak asgari ücret ile ilgili net bir taleplerinin olduğunu belirten Çerkezoğlu; “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, Aralık 2021’de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5 bin 200 TL olmalıdır.

En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa’dan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde emekli aylıkları Hazine tarafından karşılanan farkla bin 500 TL’ye tamamlanmaktadır. Emekli aylıklarında alt sınır asgari ücret olmalıdır.” şeklinde konuştu. 

- Reklam -