DİSK-AR: KADINLARDA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 3 MİLYONU AŞTI

0
111
- Reklam -

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR)
tarafından İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu yayınlandı.

ESMA ALTIN- TÜİK’in HaneHalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Mayıs 2022 tarihinde yayımlandı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren DİSK-AR HİA ile ilgili kendi hesaplamaları doğrultusunda İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporunu kamuoyu ile paylaştı. TÜİK’in araştırma sonuçlarına göre; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11.5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22,7 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre; mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2022’de 8 milyon 356 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi öncesine göre işsiz sayısı 1 milyon 536 bin arttı. TÜİK’e göre Mart 2019’da yüzde 13,9 olan işsizlik Mart 2022’de yüzde 11,5’e düştü. Ancak geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,7’den yüzde 22,7’ye yükseldi.


‘TÜİK’E GÖRE AZALAN İŞSİZ SAYISI İŞKUR’A GÖRE ARTIYOR’
DİSK-AR tarafından yayımlanan raporda şu verilere yer verildi; “İŞKUR verilerine göre Mart 2021 ve Mart 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 664 binden 3 milyon 636 bine yükselerek 971 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 354 bin azaldı. Böylece kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayılarının değişimi arasında 1 milyon 326 bin kişilik fark ortaya çıktı.
İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 36,5 artarken TÜİK’in işsiz sayıları yüzde 8,4 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinde İŞKUR’un bu eğilimi yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz.
‘GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON 356 BİN’
Mart 2022 döneminde mevsim etkisinden arındırılmış (MEA) dar tanımlı işsizlik yüzde 11,5, zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,8 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22,7 olarak açıklandı. Mart 2019’da 438 bin olan zamana bağlı eksik istihdam sayısı, Mart 2022’de Covid-19 salgınının da etkisiyle 1 milyon 421 bin kişiye yükseldi.
TÜİK’in âtıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2022’de 8 milyon 356 bin olarak gerçekleşti.
‘KADINLARDA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 3 MİLYON 830 BİNE YÜKSELDİ’
Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9’a yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 18.8, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30’dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,1 puandır. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 14,5 iken kadınlarda yüzde 18,2’dir. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 14,9 iken kadınlarda yüzde 26,3 seviyesindedir.
Mart 2022 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 527 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 830 bindir. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 367 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 519 bindir.
Mart 2022 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori bu ay da yüzde 29,9 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. Yüzde 25,2 olan dar tanımlı genç kadın işsizliği ise ikinci sırada yer aldı. Bilindiği gibi salgın döneminde diğer işsizlik kategorilerine göre kadın işsizlik türleri genele göre çok daha yüksek gerçekleşti ve bu eğilim devam ediyor. Mart 2022’de kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,9 oldu. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.
‘GENİŞ TANIMLI VE DAR TANIMLI İŞSİZLİK ARASINDAKİ FARK 11,2’
Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Örneğin, Ocak 2019’da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,6 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,7 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 6,1 puan yüksekti. Mart 2022’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 11,5 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.
Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 11,2 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır.
‘COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ’
İstihdam oranları salgın öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirildiğinde salgının en yoğun olarak görüldüğü dönemlerde kadın ve erkek istihdam oranlarında henüz bir iyileşme ve toparlanma görünmüyor. 2019 Mart’ta yüzde 47,5 olan istihdam oranı Mart 2022’de yüzde 46,5’tir. 2019 Mart ayında kadın istihdamı yüzde 29’dan yüzde 25,7’ye, erkek istihdamı ise yüzde 64’ten yüzde 59,9’a geriledi. Ancak halihazırda düşük kadın istihdamı özellikle dikkat çekmektedir. 2022’inin Mart ayında kadın istihdamı yüzde 29 erkek istihdamı yüzde 64,4’tür.”

- Reklam -
- Reklam -