CHP’Lİ BAYRAKTUTAN CENGİZ HOLDİNG’İN KAÇAK VİLLASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

0
142
- Reklam -

Sözlerine Artvin Halkının Cerattepe mücadelesinden, bölgedeki doğa katliamından bahsederek başlayan Bayraktutan “Bilindiği üzere burada, Genel Kurulda Cerattepe’yle ilgili olarak birçok konuşma yaptım.

2017 tarihinden bu tarafa doğru Cerattepe’de yasa dışı bir faaliyet devam ediyor. Cerattepe’deki bu faaliyet nedeniyle ne yazık ki ormanlarımız tahrip ediliyor, sularımız kirleniyor, zehirli pasalar yollara bırakılıyor, bazı bölgelerde özellikle heyelan tehlikesiyle karşı karşıyayız ve yabani hayat, doğal hayat neredeyse bitmek üzere, böyle kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. 2017’deki bu tabloyu kahin değildik, önceden uyarmıştık ama ne yazık ki buna ilişkin herhangi bir ilerleme olmadı.” İfadelerini kullandı.


2013’DE YASAKTI ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ?

- Reklam -


2013 yılında buna ilişkin çalışmalar yapılıyorken; ÇED inceleme, değerlendirme formu altında ilgili şirketin başvurusu üzerine kamu kurumlarından görüş alındı. Orman Bölge Müdürlüğü de o tarihte Orman Bölge Müdürlüğü yardımcıları ve Orman Bölge Müdürlüğündeki bürokratlar bu ÇED inceleme talebine ilişkin olarak bir raporun altına imza attılar. ÇED inceleme, değerlendirme raporu 2013 tarihli, bu raporda kısaca şöyle deniliyor değerli arkadaşlar: “Projede idari binalar ve sosyal tesisler sahası yer almaktadır. Mevzuatımız gereği sosyal tesislere orman sahasında izin verilemeyeceğinden projeden çıkarılması gerekmektedir. Sosyal tesisleri projeden çıkartırsanız ancak bu şekildeki bir çalışmaya izin verilebilir.” deniliyor.


KENDİ İMZASINI REDDEDEN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ!


Bayraktutan açıklamalarına “Bizim aslında genel çekincemiz şu: Burada, herhangi bir şekilde bir çivi bile çakılmaması gerekir. Yani, Cerattepe’de -sadece bu villayla ilişkili olarak değil- o tarihteki ÇED raporunun altında şu andaki Orman Bölge Müdürünün Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak imzasının bulunmuş olmasına rağmen ve burada, herhangi bir şekilde, sosyal tesisle alakalı bir düzenleme, herhangi bir yapılaşma olmadığına ilişkin Orman Bölge Müdürlüğünün 2013’teki bu yazısına rağmen, ne yazık ki durum ortada.” Şeklinde devam etti.


ARTVİN’DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YASALARI GEÇMİYOR, ARTVİN’DE MEHMET CENGİZ’İN YASALARI GEÇİYOR!


Bütün Türkiye’nin görmesini istiyorum: Bakın, şurada bir villa var, bu villa kim tarafından yapılmış? Mehmet Cengiz, Cengiz Holding tarafından değerli arkadaşlarım. Bizim Artvin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları geçmiyor, Artvin’de Mehmet Cengiz’in yasaları geçiyor değerli arkadaşlarım, Mehmet Cengiz’in yasaları geçiyor!


BİRİNCİ DERECEDE ASKERÎ YASAK BÖLGE BİLE BU KADAR OLAMAZ, BURAYA KİMSE GİREMİYOR.


Diyeceksiniz ki “Bu villayı nasıl gördünüz?” Bu villayı görmek de öyle kolay değil, özellikle AK PARTİ’deki değerli arkadaşlarıma sesleniyorum: Birinci derecede askerî yasak bölge bile bu kadar olamaz, buraya kimse giremiyor!
Yakın zamana kadar buranın güvenliğini ne yazık ki Mehmetçik’imizi sağlıyordu; buradaki Mehmetçiklerin iaşesini, bakımını, yemeklerini bu iş adamı sağlıyordu. Bu, bizim ordumuz açısından utanç verici bir durumdur.


BİR HAFİYECİLİK YAPTI YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ!


Bunu nasıl tespit ettik? Bir hafiyecilik yaptı Yeşil Artvin Derneği yöneticileri! “Drone” uçurarak, olağanüstü yöntemlerle burada bir villanın yapıldığını tespit ettik. Bu villanın kaldırılmasına yönelik olarak Yeşil Artvin Derneği yöneticileri Artvinliler adına Orman Bölge Müdürlüğüne dilekçe verdiler, dediler ki: “Bu yaptığınız doğru değil. Bakın, burada, orman alanında, ortalama bir vatandaşın herhangi bir şekilde değil yapılaşma, bir çivi çakması bile 6831 sayılı Yasa anlamında Orman Yasası’nın ihlalidir.” diye itirazlarını ileri sürdüler ama ne yazık ki Orman Bölge Müdürlüğünün buna vermiş olduğu cevap: “Bu geçici bir binadır, proje bittikten sonra bu geçici bina ortadan kaldırılacaktır.”

CERATTEPE YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU, İHALE AŞAMASINDAN BU TARAFA DOĞRU, CEZA KANUNU’NDAKİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMANIN BÜTÜN KOŞULLARININ İNŞA EDİLMİŞ OLDUĞU REZALET BİR İHALEDİR!


Şimdi Milletvekili arkadaşlarım şunu diyebilirler: “Neden buna kıyamet kopartıyorsun.” Cerattepe yukarıdan aşağıya doğru, ihale aşamasından bu tarafa doğru, Ceza Kanunu’ndaki ihaleye fesat karıştırmanın bütün koşullarının inşa edilmiş olduğu bir rezalet ihaledir ve bu, devlet eliyle yapılmıştır ne yazık ki. “Devlet”i geri alıyorum, devlet içerisindeki bir grup tarafından yapılmıştır.
Bir ahlaksız iş adamıyla siyasetçi arasındaki o kötü ilişkinin sonucunda bu ihale ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da, ne yazık ki, o şirket o kadar vurdumduymaz davranmıştır ki buradaki yapılaşmaya yönelik olarak da gelip buraya villa koymuştur.


BURADAN BÜTÜN TÜRKİYE’YE SESLENİYORUM: BU NASIL BİR AYIPTIR?


Bu ne ayıptır değerli arkadaşlarım? Bu nasıl bir ayıptır yani? Yani burada muhtemelen bu villa ÇED izninin olmuş olduğu alanın dışındadır, yani ÇED’le alakalı alınmış olan izindeki sınırın içinde de değildir tespitlerimize göre. O nedenle, bir an önce, ivedilikle buna ilişkin yanlışların ortadan kaldırılması gerekiyor.


TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDA DEVLET VATANDAŞTAN ORMANI KORUR, BİZİM ARTVİN’DE VATANDAŞ DEVLETTEN ORMANI KORUMAYA ÇALIŞIYOR!


Orman Bölge Müdürlüğü çok ilginç şeyler yapıyor. Türkiye’nin her tarafında sadece Artvin’e özgüdür, devlet vatandaştan ormanı korur, bizim Artvin’de vatandaş devletten ormanı korumaya çalışıyor. Bizim Artvin’de roller değişti ama bu gidişatın ne olduğunu, tablonun nereye gittiğini Artvinliler biliyor. Biz doğamızı seviyoruz, biz ormanımızı seviyoruz, biz ağaçlarımızı seviyoruz, biz o ağaçların üzerindeki kuşlarımızı, yeşilimizi seviyoruz.


“CERATTEPE GEÇİLMEZ, ARTVİN HALKI YENİLMEZ.”


“Buradan bir kere daha Türkiye’nin her tarafında; yüreği Cerattepe için atan Cerattepe dostlarına sesleniyorum: Bu tablo ne kadar karamsar olursa olsun, bu siyasal iklim değişecektir. Yine bu Artvin’in dağlarında Artvin’in çocukları “Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez.” türkülerini söylemeye devam edeceklerdir.” Sözleriyle Artvin Halkının yıllardır süregelen Cerattepe Mücadelesine vurgu yapan Bayraktutan; sözlerini “Mehmet Cengiz’e de buradan sesleniyorum: Bu madenle alakalı olarak amacına erişemeyeceksin; bunu yaşayarak hep beraber göreceğiz diyorum. Mustafa Kemal’in Parlamentosundan yüce heyetinizi, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.“ diyerek tamamladı.

- Reklam -