Borç yapılandırması yasası yürürlüğe girdi

0
18

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla vergi borçları

yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

- Reklam -

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.

- Reklam -