BİR KONUTUM VAR, DUL, YETİM, EMEKLİ, GAZİ, ENGELLİYİM EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK MİYİM?

0
584
- Reklam -

Bir emlak vergisi dönemi daha geldi. Komisyon kararları dönemi hariç, her yıl Mayıs ayında otomatik olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılan emlak vergisi ödeme dönemi başladı.
Pandemi döneminden bu tarafa gelirini kaybeden insanlar vergilerin ödenmesinde zorluklar çekmektedirler. Enflasyon oranlarının beklentilerinde ötesine geçmesi birçok emlak sahibini de düşündürmektedir.
Emlak vergisi denilince ilk akla gelen ve yaygın olarak şehirlerde, Bina, arsa vergileri gelmektedir. Bu nedenle burada bina vergisi konusunu ele alacağım.
Türkiye sınırları içinde bulunan binalar emlak vergisi kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği (iştirak) mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.
2022 yılı için yeniden değerleme oranı devlete tarafından yüzde 36,20 olarak açıklandı. Ücretleri, geçimlerini sağlayacak kadar artmayan ve ücretiyle geçinen birçok vatandaşı artış oranları düşündürmektedir. Emlak vergisi artış oranı, yeniden değerleme oranın yarısının, yani yüzde 18,10 rakamının uygulanacağı Emlak Vergisi Genel Tebliği ( EVGT 80 ) ile belirlendi.
Buna göre tebliğde 2022 yılında emlak vergisi tutarları yüzde (36,20 / 2=18,10) oranında artış gösterecek. 2021 yılında 100.000 lira emlak vergisi değeri üzerinden vergi ödeyen kişiler 2022 yılı için yüzde 18,10 oranında artış yapılmış olarak, 118,100 lira emlak değeri üzerinden ödeme yapacaklardır. (1.000 TL ye kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır. Yani 118.00,00 TL olacaktır.)
ÖRNEK 1: Mükellef (A) Ankara ili, Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 yılında satın almıştır. 2021 yılı emlak vergi değeri 250.000,00 TL olan meskenin 2022 yılı emlak vergi değeri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanacaktır.
1- Meskenin 2021 yılına ait emlak vergi değeri
250.000,00 TL
2- 2021 yılına ait yeniden değerleme oranının
yarısı (%36,20 /2=) %18,10
3- Meskenin 2022 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)]
295.250,00 TL
4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 295.000,00 TL
Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıda adı geçen kişilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerinde emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır. Yani bu kişilerden emlak vergisi alınmayacaktır.
Emlak vergisi alınmayacak olan kişiler kimlerdir. Bunları sıraladığımızda;
Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup,18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
Emekliler
Hiçbir geliri olmayanlar
Engelliler
Gaziler
Şehitlerin dul ve yetimleri
Burada sayılan kişiler Bina Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için, sosyal güvenlik kurumu dışında, kendileri için tanımlanmış veya başka bir ücret geliri veya ticari ve benzeri gelir elde etmemelidirler. Aynı zamanda bu kişilerin birden fazla binada pay sahibi olmaması da gereklidir.
Emekli olan evli bir çiftin, oturdukları bir evleri var, aynı zamanda birde yazlıkları var ise, sadece birinden, ikametgâhlarının olduğu evin emlak vergisinden yararlanabilirler. Karı ve Koca’nın ayrı ayrı evleri olduğu halde sadece birinin evinde oturan karı, koca diğerini de kiraya vermişler ise sadece birinden yararlanabilirler. Kiracı evi boşalttıktan sonra ev boş kalır ise bu evden de yaralanabilirler.
İştirak halinde olan bir evden paylarına düşen tutar üzerinden yararlanabilir. Ancak evin metre kare büyüklüğü 200 metreyi geçmemelidir. Örneğin 250 metre olan bir evde yüzde 50 paya sahip olan bir emekli bu ev için emlak vergisi indiriminden yararlanamaz.
Emekliler ile birlikte bu koşulları sağlayan dul, yetim ve gazilerde aynı koşulları taşımaları halinde emlak vergisi indiriminden yararlanabilirler.
Salgın nedeniyle birçok insan işsiz kaldı ve herhangi bir geliri kalmadı. Emlak vergisi muafiyet şartları arasında kişinin aylık düzenli geliri olup olmadığı da dikkate alınıyor. Kişinin gelirinin olmaması durumunda bunu belgelemesi şartı ile emlak vergisi muafiyeti hakkı bulunuyor. Bu kişilerin, ücret, ticari, sınai veya mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, gayrimenkul geliri vb. hiçbir gelirinin bulunmaması gerekiyor. Yurt dışı bir emekli sandığından emekli olan yurttaşlarımız ile emekli olup başka bir işten aylık maaşı olanlar, emlak vergisi istisnasından yararlanamaz.
Emlak vergisi her yılın Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki taksitte ödenebilmektedir.
Emlak vergisinden yararlanabilmek için belediyelere emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilmesi gerekir, uygun bulunanlar bu hakkı kullanabilirler.

Muafiyet Dilekçesi Örneği;
T.C.
………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…./…./2022
Aşağıda vasıfları açıklanan meskenime ait yasal koşullarımın uygun olması nedeniyle,
*Hiçbir gelirim bulunmamaktadır,
*Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır,
*Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, sürekli olarak kullanmaktayım,
 Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

- Reklam -

MÜKELLEFİN :
Adı ve Soyadı   :
İmzası   :

Adres: ………………………….
GAYRIMENKULÜN
Bina Vergisi Sicil No  
Mahallesi
Cadde ve Sokağı    
Kapı ve Daire No        
Pafta  No  
Ada  No  
Parsel   No    

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz