Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, bankacılık sektörünün 2017 yılında finansal istikrarın sürdürülmesine ve büyümeye destek olmaya tüm çabasıyla devam edeceğini belirterek, “Para piyasalarındaki istikrarın yanı sıra, Hükümetin kredi kanallarını açık tutma ve ekonomik faaliyeti destekleme kararlarının, bankacılığın sağlıklı bünyesi, tasarrufları özendiren uygulamaların, aracılık yüklerinin düşürülmesi ve küresel toparlanmanın da etkisiyle büyümenin olumlu etkilenmesini bekliyoruz” dedi.

TBB’nin yıllık basın toplantısında “bankacılık sektöründeki gelişmeler” başlıklı bir sunum yapan Ekrem Keskin, bu yıla yönelik bankacılık hedef ve beklentileri konusunda sektör olarak 2017 yılında toplam aktiflerin yüzde 13,mevduatların yüzde 13, kredilerin yüzde 15 ve özkaynakların da yüzde 12 olarak büyümesini beklediklerini söyledi.
Bankacılık sektörünün 2016 yılını 1 trilyon 747 milyar TL kredi hacmi ve 1 trilyon 454 milyar TL de mevduat hacmine ulaşarak tamamladığını, aktif toplamının da 2.7 trilyon TL olduğunu belirten Keskin, bankacılık sektöründe ortalama sermaye yeterlilik oranının da yüzde 15.5 düzeyinde olduğunu kaydetti.

BİREYSEL KREDİDE ARACILIK MALİYETİ DAHA YÜKSEK-

2016 yılında kredi piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Ekrem Keskin, kredi faizlerini etkileyen ana faktörün mevduat paçal maliyeti olmakla beraber, kamusal yüklerin, risk primi ve operasyon maliyetlerinin de önemli olduğunu vurgulayarak aracılık maliyetlerinin ticari kredilerde yüzde 15.8, bireysel kredilerde de yüzde 18.2 olduğunu söyledi. TBB Genel Sekreteri, 2016 yılında uygulamaya konan yeni tedbirlerle kredi hacminde olumlu gelişmeler olduğunu, özellikle son çeyrekte bu ivmenin daha da hızlandığını belirterek” Hem bireysel hem de ticari kredilerde son çeyrekteki büyüme yılın dokuz aylık büyümesinin üzerine çıktı” dedi.

“KREDİLERDE YILA İYİ BAŞLADIK”

2017 yılında da olumlu başlangıç yapıldığını kaydeden Keskin, Şubat ayı itibarıyla kredilerde büyümenin devam ettiğini belirtirken, sorunlu krediler konusunda da “Bankacılık sektöründe 2016 sonu itibariyle sorunlu kredilerin toplama oranı yüzde 3.2’dir. Tahsili gecikmiş alacaklar kurumsal krediler için yüzde 2.9, KOBİ krediler için yüzde 5.1, bireysel krediler için yüzde 4.3 düzeyinde oldu” açıklamasında bulundu.
Ekrem Keskin, bankacılık faaliyet ortamını küresel ve yerel ölçekte de değerlendirirken, ABD’de faizlerin yükseldiğini, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin daha düşük kaldığın, petrol fiyatlarındaki düşüşün durduğunu, korumacılık eğilimi yükselirken, bölgesel risklerin de arttığına dikkat çekti. Keskin, Türkiye açısından da yatırım yapılabilir kredi notunun düşmesini, son dönemde sermaye girişinde yavaşlama olmasını, iç kaynakların büyüme için kısıtlı kalmasını, milli gelirin potansiyelin altında büyümesini genel ekonomik ortamı etkileyen faktörler olduğunu söyledi.

FACEBOOK YORUMLARI