Bakan Dönmez: EBRD’nin finansman desteğinin rolünü önemli görüyoruz

0
3

Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, “Umuyorum ki önümüzdeki süreçte Bakanlığımız ile EBRD arasındaki iş birliğinin yaratacağı kaldıraç etkisiyle EBRD’nin ülkemiz enerji sektörü yatırımlarındaki rolü artarak devam edecektir. Bilhassa hidrojen, karbon yakalama ve temiz yanma, enerji depolama ve dijital alt yapıların geliştirilmesinde de EBRD’nin finansman desteğinin rolünü önemli görüyoruz” dedi.
Bakan Dönmez, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Dönmez, EBRD’nin 2009’dan bu yana Türkiye’de özel sektör ağırlıklı olmak üzere toplam 13 milyar euronun üzerinde yatırıma destek vermesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi. EBRD’nin Türkiye’deki en önemli uluslararası finans kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Dönmez, “Aynı şekilde, Türkiye, EBRD’nin en geniş faaliyet gösterdiği ülke olarak öne çıkmaktadır. EBRD’nin yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme temaları bizim de sektör bazında büyük önem atfettiğimiz temalardır. Zira 2017 yılında kamuoyuna duyurduğumuz Milli enerji ve maden politikamızın üç sacayağını oluşturan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve öngörülebilir piyasa koşullarının temini hedeflerimizle EBRD’nin operasyonları büyük oranda örtüşmektedir. Bu minvalde, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. EBRD, toplam 4 bin 300 megavatlık (MW) yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, EBRD ile iş birliği içinde hazırlanan ‘Rüzgar ve Dalga Enerjisi Atlası’ çalışması ile Bakanlığımız saha geliştirme çalışmalarına devam ederek offshore rüzgar enerjisine yönelik YEKA yarışması hazırlıklarını da sürdürmektedir. Yine EBRD ile iş birliğimiz kapsamında özel şirketlere ve belediyelere enerji ve kaynak verimliliğinde destek olduğumuz Sıfıra Yakın Atık Programı ile 200 milyon euro tutarında yatırımın fonlanmasından ve jeotermal sektörüne yönelik desteklerinizden memnuniyet duyuyoruz” dedi.
‘FİNANSMAN DESTEĞİNİN ROLÜNÜ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ’
Bakan Dönmez, EBRD’nin kamu binalarında ve belediyelerde enerji verimliliği yatırımlarını da desteklemesi ve özellikle kojenerasyon kapasitesinin gelişimine daha geniş katkı sunmasının önem arz ettiğini belirterek, “Umuyorum ki önümüzdeki süreçte Bakanlığımız ile EBRD arasındaki işbirliğinin yaratacağı kaldıraç etkisiyle EBRD’nin ülkemiz enerji sektörü yatırımlarındaki rolü artarak devam edecektir. Bilhassa hidrojen, karbon yakalama ve temiz yanma, enerji depolama ve dijital alt yapıların geliştirilmesinde de EBRD’nin finansman desteğinin rolünü önemli görüyoruz. Gerek bu alanlarda gerekse AB Yeşil Mutabakatı ile uyum içerisinde geliştireceğimiz yeni AB katkılı mali iş birliği programları ile ülkemiz enerji sektöründeki EBRD finansmanının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bunun için AB Mali Yardımları IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayan 3’üncü döneminde, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu (EFSD) çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından EBRD ile iş birliği içinde AB hibesi katkılı kredi programları geliştirilmesini planlıyoruz” diye konuştu.
‘ARTIŞ ORANI YÜZDE 11 OLDU’
Dönmez, Türkiye’nin 2001 yılından itibaren enerji sektöründe büyük bir reform sürecinden geçtiğini, bu reformlar neticesinde AB ile iç enerji piyasası alanında ileri düzeyde uyum yakalandığını söyledi. Dönmez, “Yürüttüğümüz bu politikalarla, son 10 yılda yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi artış oranı yüzde 11 olmuştur. Bugün itibari ile yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 52 seviyesindedir.  2021 yılının ilk üç ayında devreye giren kapasitenin ise yaklaşık yüzde 98’i yenilenebilir enerji kaynaklı olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı olan IRENA tarafından geçtiğimiz haftalarda, 2020 yılında işletmeye alınan yenilenebilir kurulu gücüne ilişkin bir açıklama yapıldı. Bu kapsamda, ülkemiz, 2020’de devreye alınan toplam 2 bin 500 MW yeni hidroelektrik kurulu gücü ile dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, 99 MW yeni jeotermal kurulu güç ilavesiyle ise dünyada birinci sırada yer almıştır” ifadesini kullandı.
Bakan Dönmez ayrıca, Türkiye’nin tüm yatırımcılara eşit ve öngörülebilir koşullar sunan bir istikrar merkezi olduğunu vurgulayarak, “Bu çerçevede, özellikle küresel çapta en dinamik sektörlerden olan enerji sektöründe EBRD ile ilişkilerimizin geliştiğini görmek bizi memnun edecektir” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

- Reklam -