Atatürk Orman Çiftliği için Meclis araştırması yapılsın

464

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer Atatürk Orman Çiftliği için Meclis araştırması istedi. KİT Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Sayıştay raporlarında yer alan konuların komisyon toplantısında ele alındığını ancak AOÇ ile ilgili Meclis araştırması açılmasının, her yönü ile inceleme yapılmasının yararlı olacağını gördüğünü ifade etti.

aocNiğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis araştırmasında şöyle dedi:“ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1925-1937 yıllarında bizzat kendisi yönettiği ve 11/06/1937 tarihinde hazineye, dolayısıyla milletine hediye ettiği Gazi Orman Çiftliği daha sonra Atatürk Orman Çiftliği olarak 13 Ekim 1938 yılında Devlet Ziraat İşletmesi Kurumuna bağlandı. Çiftlik, 1 Mart 1950 tarihinde Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesine alınmıştı. 24 Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5659 sayılı Kanun’la Atatürk Orman Çiftliği günümüzdeki hüviyetine erdi. Kurumun arazileri, kiralık işyerleri durumu, ürünleri, işlevi ile çok yönlü irdelenmesi ve incelenmesi için Anayasanın 98 , İçtüzüğün 104 ve 105′ inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. 15.06.2016 “dedi.aoc1

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer gerekçesinde de şu görüşlere yer verdi:

“Atatürk Orman Çiftliği Atatürk tarafından feragat mektubuyla hazineye bağışlandığında 55.538 dekar arazi varlığına sahipken, yaklaşık 22.240 dekar arazi varlığı 1939-1983 yıllarında çıkarılan yasalarla ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu kararıyla, yaklaşık 43 dekar arazi ise 1973 -1996 yılları arasında yargı kararıyla Millî Savunma Bakanlığı, Hazine, MKE ve ‘Türk Hava Kurumu gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara satılmış veya devredilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü arazisinin satışı veya devri ile ilgili 1983 yılından günümüze kadar kanun çıkarılmamış olup, günümüzde mevcut arazi varlığı 33.256 dekardır. 2015 yıl sonu itibarıyla toplam 144 adet kiralık alanın 81 adedi devlet kamu kurum ve kuruluşlarına, 63 adedi ise gerçek ve tüzel kişilere kiralanmış durumdadır. Kurumun arazilerinin bazı kamu kuruluşları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı dönemlerde alındığı görülmektedir.
Atatürk Orman Çiftliği arazilerin durumu, yapılan uygulamalar, kiraların durumu, ürettiği ürünler ,satış politikaları, kurumun korunması ve geliştirilmesine yönelik önerileri de kapsayacak çok yönlü bir Meclis araştırması açılmalıdır ”dedi.