ASO: Hükümet bir an önce kurulmalı

82

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’nın, organize sanayi bölgelerinin, nitelikli işgücü ve yüksek teknolojideki avantajlarına rağmen yeterince yatırım çekemediğine vurgu yaparak, “Bunların yapılabilmesi için de bir an önce hükümetin kurulması gerekir’’ dedi. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2014 yılı sonuçlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir; “İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 25 Ankaralı firma sıralamada yer almıştır. 2013 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan 3 işletme, 2014 Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına yükselmiştir. 2014 İkinci 500 sıralamasında ise bir önceki yıla göre 13 işletme üst sıralara yükselirken, 12 işletme ise alt sıralara kaymıştır” dedi.
-“ÖNCELİKLE YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLMELİ’’
Özdemir, sanayide, özellikle ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlere yönelebilmek için öncelikle yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ‘’Başta hukuk reformu olmak üzere yapısal reformların bir an önce yapılması gerekmektedir. Bunların yapılabilmesi için de bir an önce hükümetin kurulması gerekir. Eğer bunlar bir an önce gerçekleştirilirse Ankara sanayii hak ettiği düzeye kısa zamanda ulaşacaktır” dedi.