ASGARİ ÜCRET NİHAYET VERGİ DIŞI!

0
285

Yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen asgari ücretten vergi alınmaması nihayet gerçek oluyor. Dövizin aşırı yükselmesi ve çarşı pazarın karışması asgari ücretin ‘’en azın da en azı’’ haline gelmesi beklenmedik bir zamanda asgari ücreti vergi dışı bırakmaya İktidarı mecbur bıraktı. Atasözümüzde dendiği gibi; ‘’Bir musibet bin nasihattan iyidir.’’ Böylece ‘’yıllarca asgari ücretten vergi almayın nasihatı yerine döviz krizi musibeti’’ daha iyi oldu. Bundan sonra asgari ücretten vergi alma siyasetçiler için kolay olmayacak!

ASGARİ ÜCRET NET 4.253 TL OLMASININ YARATTIĞI DEĞİŞİM

- Reklam -

16 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tüm ulusal kanallarda canlı olarak, ‘’asgari ücreti net 4.253 TL, brüt ise 5.004 TL olacağını’’ duyurdu.  Ayrıca; ‘’asgari ücretin hem gelir vergisinden hem de damga vergisi alınmayacağı ‘’ fermanını yayınladı!

Ancak başlangıçta ‘’bu vergi istisnasının yalnızca asgari ücret gelirine uygulanacağı; diğer esnaf, memur ve hatta brüt geliri 5.004 TL’nin üstünde olanlara uygulanamayacağı’’ şeklindeydi.

Bu düşünülen düzenleme uygulanabilir değildi! Çünkü; asgari ücretliden vergi almamak iyi de asgari ücretten bir miktar fazla örneğin 5010 TL ücret alandan vergi almak ücret skalasını bozuyordu. O zaman asgari ücretten 5, 10 TL fazla alan ücretlinin ödeyeceği vergi nedeniyle eline geçen para asgari ücretin net değeri olan 4.253 TL’den daha az oluyordu. Bu çarpıklığı hemen fark ettik ve konu ile ilgili bu işi bilenler tarafından TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyelerine iletildi ve oradan konu düzeltilerek hatadan dönüldü.

YASA İLK HALİYLE ÇIKSAYDI ANAYASA’YA AYKIRI OLACAKTI!

Cumhurbaşkanının ilk açıklaması Anayasa’nın;

  • Kanun önünde eşitlik başlıklı 10’ncu maddesine,
  • Çalışma hakkı ve ödevi başlıklı 49. Maddesine,
  • Ücrette adalet sağlanması başlıklı 55.maddesine,
  • Vergi ödevi başlıklı 73. maddesine aykırıydı.

Önceki uygulamalarda da gelir vergisi tarifesinin az da olsa ücretliler lehine uygulanmaktaydı. Ücret dışında gelir elde eden esnaf, tüccar, menkul ve gayrimenkul kazancı ile sair değer artışı kazanç ve iradı elde edenler açısında Anayasa’ya aykırılık teşkil etse de dava konusu edilmedi. Çünkü asgari ücretlinin ücretini tartışmak kimsenin aklına bile gelmiyordu.

Ama her zaman her birey ‘’maddi güce göre vergi verme, kanun önünde eşitlik ücrette adalet ve vergi ödevi’’ gibi Anayasal düzenlemeleri doğrultusunda haklarını aramaları olanaklıdır.

3 VEYA 5 YERDEN MAAŞ ALANLARDA YARARLANACAK!

2022 Yılı Bütçesi kabul edildi. Kanunu yürürlüğe girmeden büyük bir süprizle karşılaşıldı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bütçeye yeni bir yük getirdi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması emeği ile geçinen tüm emekçileri kapsadığı gibi, emek etmeden 3 veya 5 yerden maaş alanları da kapsamaktadır. Bu haktan onlar da yararlanarak daha az vergi ödeyecekler! Çünkü onlar da Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesine göre ücretli sayılıyorlar!

ASGARİ ÜCRETİN BÜTÇEYE GETİRDİĞİ YÜK

2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken öngörülmeyen döviz artışlarının ekonomiyi ne hale getirdiğini görerek yaşadık. Görevi ve yetkisi olmadığı halde AKP Grup Başkanı Mustafa Elitaş Yasanın görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu salonuna giderek; ‘’İşçilere sağlanan vergi istisnasının maliyetinin 31.1 milyar lira olacağını, memurlar ile birlikte toplam maliyetin 37.6 milyar liraya ulaşacağını’’ Söyledi. Söylediği rakamları nerede bulduğu, nasıl hesapladığı konusunu da açıklamadı.

Vazgeçilen gelir vergisi ile damga vergisi toplamı kişi başına Hazineye vergi olarak maliyeti 300 TL’dir. Buna göre; 28 milyon 600 bin kişiden alınamayacak vergi toplamının 100 milyarı geçeceği kolaylıkla hesaplanabilir. 2022 Yılı -Bütçesi henüz kesinleşmeden böyle ciddi bir rakamla karşı karşıya kalınmasıyla bir avuç yerli ve yabancı spekülatör faizcinin mevduatına ‘’örtülü faiz artırımı’’ olarak ödenmesi olarak gerçekleşecektir. Bu 100 milyarın yani eski para ile 100 trilyon vatandaşa enflasyon vergisi olarak dönecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ‘Yeni finansal alternatif’ diye duyurulan adı konulmayan ‘’örtülü faiz artışı’’ yani ‘’Dolarizasyon problemi’’ özel sektörden kamuya yani halka aktarılmış oldu. Ne alâ yerli ve millilik!

- Reklam -