Arslan:”Asla bir ihanetin içinde olmadık”

0
20

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Ankara’da hizmet binasının salonlarına sendikada görev almış ve mücadele vermiş sendikacılar ile başkanların isimlerini verdi. Salonların açılışı yapıldı.

Özgür ALTIN/ANKARA

Hak-İş Genel Merkez binasında gerçekleşen açılışa çok sayıda sendikacı ve basın mensubu katıldı. “Sendikal Hareketin Parlayan Yıldızı, Mücadele ile Geçen Yarım Asır, Hak İçin Hakkın İçin HAK-İŞ” temasıyla gerçekleştirilen 45. Yıl etkinliğinde HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz de açılışta hazır bulundu.

Genel Başkan Mahmut Arslan geçmişten günümüze sendikal mücadelede bulunan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, açılan salonların hayırlı olmasını diledi. Açılışta Kuran’ı Kerim okundu. Arslan: “HAK-İŞ davasına gönül vermiş, emek vermiş herkese teşekkür ederim. HAK-İŞ’in yürüdüğü yolda değerlerinden, inançlarından, ilk günkü hedeflerinden vazgeçmeden, kararlılıkla, inançla ve azimle aynı istikamette yürümeye devam edecektir.” dedi.

‘BİR GRUP MÜCADELE ADAMI TARAFINDAN KURULDU’

Bundan 45 yıl önce bir grup inanmış mücadele adamının çabaları ile Hak-İş’in kurulduğunu ifade eden Arslan sözlerine şöyle devam etti;  “Bundan tam 45 yıl önce bir grup inanmış mücadele adamı zor şartlara rağmen, HAK-İŞ Konfederasyonu’nu kurdular. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi, takdirlerimi, minnetlerimi ifade ediyorum. Bu kutlu yolculukta aramızdan ayrılan başta merhum Genel Başkanımız Necati Çelik olmak üzere, Genel Sekreterimiz Metin Türker, Teşkilattan Sorumlu Teşkilat Sekreterimiz Abdülkadir İmamoğlu ve bütün kaybettiklerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum”

Hiçbir zaman ihanetin içinde olmadıklarını ifade eden Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 45 yıllık süreç içerisinde olağanüstü dönemlerle, darbelerle, e-muhtıralarla ve bir kısım müdahalelerle karşılaştığını ve bunlarla mücadele ettiğini vurguladı. Arslan:  “Dünden bugüne bir yanlışın, bir ihanetin içerisinde asla olmadık. Hiçbir zaman başımızı öne eğecek, hesabını veremeyeceğimiz bir çalışmamız olmadı” dedi.

‘YERLİ VE MİLLİ BİR SENDİKA’

Türkiye’nin sanayileşmesi ve gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Arslan özellikle yerli ve milli bir sendika olduklarını ifade etti. Arslan: “HAK-İŞ’in büyümesini Türkiye’nin büyümesi olarak görüyoruz. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz. Bir yönüyle yerli ve milli, öbür yönüyle evrensel bir sendikal yaklaşımla yeni bir sendikal anlayışı HAK-İŞ bünyesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Korona Virüs döneminde sendikanın öneminin bir kez daha görüldüğünü ifade eden Arslan, tüm işçilere Hak-İş Sendikası’nın kapılarının  açık olduğunu ifade etti. Arslan: “ Ülkemizin bütün emekçilerini, konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye olmaya davet ediyoruz. Çünkü örgütsüzseniz kimsesizsiniz, örgütsüzseniz gücünüz yok, örgütsüzseniz toplu iş sözleşmeniz ve geleceğiniz yok demektir” dedi.

İSTİHDAM PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ de görüşülen İstihdam Paketi hakkında da açıklamalarda bulunan Arslan, paketin hazırlanma sürecinde sendikalarla ve konfederasyonlarla bir değerlendirilme yapılmadığını söyledi. Arslan: “Biz bu istihdam paketi de dahil bundan önceki benzer durumları ya basından ya da komisyonlara geldiği zaman duyuyoruz. Bu durum, Türkiye’de gerçekleştirmek ve uygulamak istediğimiz sosyal diyalog mekanizmaları hususundaki talep ve beklentilerimizi karşılamamaktadır” dedi.

Sendikaların fikrinin alınması gerektiğini vurgulayan Arslan yeni bir modele ihtiyaç olduğunu ifade etti. Arslan: “Önceden Üçlü Danışma Kurullarında sendikalarla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çeşitli müzakereler yapılıyor, bu teklif ve taslaklar önümüze geliyor ve bunları görüşüyor, sonrasında çalışmalar kanun tasarısına dönüştürülüyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise kanun tasarılarının ilgili bakanlıklar tarafından değil, TBMM tarafından hazırlandığı için tasarı komisyonlara geldiği zaman, komisyonların daha geniş ve alt komisyonlarıyla beraber, çalışma hayatının aktörlerinin geniş anlamda katkı ve destek vereceği bir modeli uygulamamız gerekiyor” dedi.

‘TEKLİF VE ELEŞTİRİLERİMİZİ SUNDUK’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek paket hakkında görüş, eleştiri ve tekliflerini taraflara sunduklarını belirten Arslan sözlerine şöyle devam etti; “ Umarım komisyon toplantılarındaki arkadaşlarımız da bu görüşlerimizi orada paylaşacaklar ve biz de bu süreçte sorumluluklarımızı azami ölçüde yerine getirmeye çalışacağız. Ancak bütün bunlar tabi ki bizim açımızdan yeterli değil. Biz yasama faaliyetlerinde daha etkin, daha fazla, daha geniş bir zamanda görüşlerimizi ifade etmeyi, bu görüşlerin komisyonlarda değerlendirilmesini ve ona göre çözümlerin bulunmasını talep ediyoruz”

Paketin içinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin olduğunu vurgulayan Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle kısa çalışma olmak üzere, pandemi süresince gerçekleşen düzenlemeler konusunda Cumhurbaşkanımıza uzatma yetkisinin verilmesi olumlu bir gelişme. Kadınların, gençlerin, engelli istihdamında MYK belgeli istihdama verilen teşviklerin de uzatılmış olmasını olumlu buluyoruz. İşsizlik ödeneği alan işçilerin kısa zamanda yeni iş bularak çalışmaya başlamaları durumunda boşta geçen zamana ait sigorta primlerinin işsizlik ödeneğinden karşılanacak olmasını da en azından işsiz kalanların sosyal güvenlik sistemi ile bağlarının koparılmaması yönünden olumlu bir gelişmedir”

Son günlerde 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri çalışanları ilgilendiren düzenlemelere değinen Arslan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlarımızın belirsiz süreli hizmet akitleri yerine belirli süreli hizmet akitlerinin yapılma yolunun açılmasını endişe ile karşıladıklarını ifade etti. Arslan, “Belirsiz süreli sözleşmelerde başta kıdem tazminatı olmak üzere, işsizlik ödeneğinden yararlanma, yaşlılık, emeklilik aylığı ile ilgili düzenli ve tam prim ödeme imkanları olduğu için arkadaşlarımızın belirli süreli hizmet akitleri ile çalıştırılmaya başlanması, başta kıdem tazminatı hakları olmak üzere pek çok haklarının iş güvencesi, işe iade dahil ellerinden alınması gibi bir durum söz konusu” dedi.

ESNEK ÇALIŞMAYA DEĞİNDİ

Pandemi nedeni ile çalışma hayatında önemli değişikliklerin olduğunu ifade eden Arslan; “Esnek çalışma aynı zamanda bizim açımızdan güvenceli esnek çalışma modeliyle desteklenirse bir anlam ifade edecektir. Güvenceli esneklik kavramının içini dolduramazsak, sadece işverenlerin ve dijitalleşmenin dünyada geldiği noktada, neoliberal dalganın bütün alanlarını kuşattığı bir dönemde, eğer tek taraflı olarak bunlar yapılırsa, yeni kayıpların, telafisi mümkün olmayan yeni durumlarla karşı karşıya kalabiliriz” uyarısında bulundu.

İstihdam Paketi’ni henüz tartışıldığını ve hiçbir şey için geç kalınmadığını vurgulayan Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Henüz vakit geçmiş değil. İstihdam paketine Türkiye’nin Pandemi ile mücadelede ve istihdamın arttırılması konusunda ihtiyaç olabilir. Elbette Türkiye’nin tedbirler alması gerekir. Bunu asla küçümsemiyoruz. Ancak bunu yaparken sosyal diyalog mekanizmalarını işletmemiz gerekiyor. Çalışanların temsilcilerinin taleplerinin, işçilerin, emekçilerin taleplerinin dikkate alınacağı bir model gerçekleştirilmesini istiyoruz”

Pandemi döneminden en az hasarla çıkılması için her türlü desteği verdiklerini ifade eden Arslan yasal düzenlemeler yapılırken de çalışanların taleplerinin dikkate alınmasını istedi. Arslan: “Yasal düzenlemeler yapılırken de çalışanların görüşlerinin ve taleplerinin dikkate alınarak düzenleme yapılması bu tür mücadelelerde hem ülkemizin önünü açacak hem de çalışanların mağduriyetlerini en asgariye indirecektir” dedi.

‘İŞÇİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

45 yıldır işçinin haklarını savunduklarını vurgulayan Arslan; “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olması gereken adil, hakkaniyetli ve işçi iradesini esas alan yaklaşımları savunmaya devam edeceğiz. Bundan dolayı gelecek olan her türlü sıkıntı, sorun ve bedeli ödemeye de kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İşçinin rızası olmadan sendikalardan koparılmasını eleştiren Arslan sözlerine şöyle devam etti; “İşçilerin özgür iradeleriyle bulundukları sendikalardan ancak kendileri istifa edip başka sendikalara üye olurlarsa buna saygı gösteririz. Ama iş kollarının otomatik olarak değiştirilerek işçilerin kendi iradelerinin dışında kanun zoruyla başka sendikalara üye yapılmış olmasını prensip olarak kabul etmiyoruz. 1 Kasım’a kadar da bu kararlılığımızı, ısrarımızı devam ettireceğiz. Mesele sendikalarımıza, üyelerimize yapılan müdahaledir, bizim itirazımız bunadır”

Son zamanlarda HAK-İŞ’in talepleriyle ilgili kamuoyunda farklı algıların oluşturulduğuna dikkati çeken Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Asıl iş, yardımcı iş tartışması bitti. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin tamamı zaten kendi alanlarında asıl işte çalışmaktadır. Bugün tartışılan konu, sendikalarımıza yapılan müdahaledir. Kararname ile sendikalarımızın üyelerine yapılan müdahaledir ve sendikalarımızın üyelerinin bir çırpıda iş kolları değiştirilerek sendikalarımızın içerisinin boşaltılması mücadelesidir. Bizim itirazımız bunadır. Bütün bunlara rağmen sonuna kadar bu itirazımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

1 KASIM TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

1 Kasım tarihine kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Arslan; “Oturup ağlayacak, eyvah diyecek halimiz yok. Mücadeleyi o noktadan yeniden başlatacağız. 1 Kasım’a kadar taleplerimiz beklentilerimiz ve bizim arzu ettiğimiz düzenleme yapılmazsa mevcut durumla ilgili durumu gözden geçirerek mücadelemizi bıraktığımız yerden daha ileriye nasıl taşıyacağız bunun kavgasını vereceğiz” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunan Arslan şunları ifade etti; “Kanun zoruyla üyelerimizin başka sendikalara üye olması konusundaki yaklaşımınızdan vazgeçin. Torba yasa mecliste görüşülüyor, bu kararnameye bir ilave yapılarak bu konudaki bizim taleplerimiz dikkate alınmalı. Adil, hakkaniyetli, sendika özgürlüğüne zarar verilmeyecek bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor ve istiyoruz. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacak sorunların ve sıkıntıların sorumlusu HAK-İŞ olmayacaktır. HAK-İŞ bütün bunlara rağmen mutlaka ya bir yol bulacak, ya bir yol açacak ve bu arkadaşlarımızın sendikalarımızdan koparılmaması için yeni bir mücadele başlatacaktır”

Konuşmanın ardından eski sendika başkanlarına ve sendikada görev yapan çalışma arkadaşlarına plaket yerine ağaç dikme belgesi veren Arslan açılışı gerçekleşen salonları gezdi. Açılış için kurdele kesilirken Azerbaycan için de genel merkez binasından destek afişi açıldı.