Amerika sil baştan

0
60

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Joe Biden ayağının tozu ile girdiği Beyaz Saray’da daha kahvesini içip, koltuğunu ısıtmadan, Trump dönemine damga vuran bir çok kararı ters yüz edecek 17 adet kararnameyi imzalayıverdi.

Biden, tarafından imzalanan bu kararnamelerin en dikkat çekici ve önemli olanları şöyle sıralanabilir:

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

Biden Trump’ın Covid-19 salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne geri dönülmesine yönelik bir kararnameyi de imzaladı.

Biden Trump’ın göreve başladıktan yaklaşık bir hafta sonra imzaladığı kararname ile başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat ve vize yasağını da kaldırdı.

Biden Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik bir kararnameyi de imzaladı. Trump’ın ABD’nin güney sınırına duvar örebilmek amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesinden milyarlarca dolarlık kaynak yaratılmasına izin veren ‘‘ulusal acil durum” ilanını kaldırdı. Duvar inşaatını da askıya alan Biden bu konuda verilen ihaleleri iptal edip duvarın parasının başka projelere yönlendirecek. Biden, ayrıca küçük yaşta aileleriyle birlikte kaçak olarak Amerika’ya gelenleri koruyan DACA programını da koruma kararı alıp binlerce kişinin sınır dışı edilmesini de önleyecek. Biden, DACA’dan yararlanan yaklaşık 700 bin kişinin kalıcı yasal statü ve vatandaşlık almalarının önünü açması için Kongre’den yeni bir yasa geçirecek. Biden Trump’ın ülkede kaçak olarak bulunan 11 milyon kişinin sınır dışı edilmesini bir öncelik haline getiren kararnamesini de iptal etti. Biden ayrıca 1 Ocak 2021’den önce ABD’de bulunan herkesin Yeşil Kart alması ve vatandaşlığa başvurmasını sağlayacak bir tasarı da hazırladı.

Biden, Obama’nın yedi yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015’te reddettiği ancak Trump’ın onayladığı 2 bin 735 kilometrelik Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

Biden Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen izin de Biden tarafından iptal ediliyor. Ayrıca askıya alınan araç yakıt tüketim ve emisyon standartları da yeniden yürürlüğe konuluyor.

İşin açığı Biden göreve hızlı başladı, almış olduğu bu kararların ve imzalamış olduğu kararnamelerin herhangi birine demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çevreye duyarlı bir insanın karşı çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir.

Atılan bu imzalar Amerika’nın yeni dönemi ile ilgili öngörülerimi doğrulamaktadır.

Bu kararlar arasında en önemlisi ve küresel ölçekte ekonomilerde en yaygın etki yaratacak olanı; Paris İklim Anlaşması’na geri dönülmesidir.

Amerika’nın iklim değişikliği tehdidini ciddiye alması, sera gazları salınımı yüzünden küresel ısınmaya neden olan fosil yakıt kullanımını caydıracak tedbirler almaya yönelmesi otomotiv sektöründen, enerji elde edilmesi ve kullanımına kadar bir çok sektörü derinden ve kalıcı olarak etkileyecektir. Önümüzdeki dönemde hem enerjiyi daha verimli kullanan ve hem de çevre kirliliği yaratmayan enerji kaynaklarını kullanabilen araç gereç ve makineler hızla yaygınlaşacaktr.

Enerji üretiminde de bir devrim yaşanacak yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen güneş, rüzgar, akarsu, dalga, biyokütle ve jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi elde edilmesi küresel ölçekte hızla yaygınlaşacaktır.

Bu gelişme gelirlerini büyük ölçüde petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynak üretimi ve ihracı ile sağlayan ülkeler için son derecede ciddi bir gelir azalmasına yol açacaktır. Fosil kaynaklarda dışa bağımlılığı çok ciddi ölçüde olan Türkiye ise akıllıca stratejiler uygular, gerekli teknolojik değişimleri yakalar ve altyapı yatırımlarını hızla tamamlarsa bu gelişmeden son derecede olumlu olarak etkilenecektir. Açıkçası enerjide dışa bağımlı olmayan bir Türkiye ekonomik sorunlarını çok daha kolay çözebilecektir.

Başkan Biden’in Kuzey Kutbu doğasını korumaya yönelik aldığı kararı ise hepimizin alkışlaması ve desteklemesi gerekmektedir.

Biden’in başta Covid-19 salgını olmak üzere sağlık sorunlarını ciddiye alacağı ve çözümü yönünde de ciddi bir çaba göstereceği de kesindir.

Yaşanan bu pandemi bizlere adeta küresel küçük bir köyde yaşadığımızı, hepimizin birbirimize ve doğaya yakından bağlı olduğunu ve aslında birimizin sorununun ırk, dil, din cinsiyet ya da millet farkı gözetmeden hepimizin sorunu olduğunu ispatlamış bulunmaktadır.

Umarım Biden başta olmak üzere küresel köyümüzü yöneten tüm iktidar sahipleri başka bir dünya olmadığı ve bu dünyayı korumamızın yaşamsal önem taşıdığı gerçeğinin farkına kısa sürede varırlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz