Türkiye’de yaklaşık 50 Üniversitede ki “Ameliyathane Hizmetleri” bölümünden mezun olan, Ameliyathane teknikerleri görev tanımı sıkıntısı yaşıyor.

Türkiye Cerrahide Dünya standartlarına ulaşmak ve branşlaşarak, sağlıkta kaliteyi daha da artırmak için 2002 yılında Ameliyathane Teknikerliği bölümünü açtı. Ameliyathane Teknikerliği bölümü; ölüm, sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyordu.

2002 yılından bu zamana kadar bu amaçlarla öğrenci yetiştiren Ameliyathane Teknikerliği bölümü mezunları görev tanımı problemi yaşıyor. Ameliyathane Teknikerleri adına Rıdvan Taş ve Dilan Güven gazetemize özel ortak açıklamalarda bulundu.

Ameliyathane teknikerliğinden başka cerrahi teknikerliği adıyla da eğitim veren okulların isimleri 2008 yılında değiştirilerek “Ameliyathane Hizmetleri” olmuştu. KKTC ve Türkiye’de yaklaşık 50 Üniversitede ki Ameliyathane Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrenciler “Ameliyathane Teknikeri” unvanı almaktadır.

Ameliyathane teknikerlerine verilen eğitimler

Ameliyathane teknikerliği öğrencilerine, üniversite laboratuvarında ve gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Cerrahi hastalıklar dersiyle; tüm branşların tek tek sık karşılaşılan ameliyatları gerekli olan malzeme ve özellikler öğretilir.

Mesleki-Cerrahi uygulamalar dersiyle ameliyat içindeki uyulması gereken tüm kural ve disiplinler öğretilir.

Ameliyathane teknolojileri dersiyle; Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özellikleri ve işleyişinin yanında, ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanları öğretilir.

Anatomi-Fizyoloji dersleriyle cerrahi alandaki anatomik yapılar ve işleyişi öğretilir. Tıbbi terminoloji dersiyle cerrahi dil öğretilir. Meslek Etiği dersinde cerrahi alandaki yazılı ve yazılı olmayan kurallar öğretilir.

Anestezi, ilkyardım, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, farmakoloji dersleriyle de bir ameliyathane teknikeri donanımlı bir şekilde cerrahi alan için yetiştirilir ve bu derslerin yanı sıra hafta içi ara stajlarla ve yaz döneminde kesintisiz stajlarla cerrahi alan için eğitilirler.

Ameliyathaneyi öğrenmek uzun bir süreç

Ameliyathaneyi öğrenmek çok uzun bir süreçtir, bundan dolayı ameliyathane teknikerlerinin ameliyathaneye uyum süreci çok çok hızlı olmaktadır ve uygulamalar standart hale getirilerek kalite yükseltilip, zaman kaybı ortadan kalkmaktadır. Sağlık Bakanlığı Ameliyathane Teknikerleri görev tanımında “Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder” maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış durumdadır.

Sağlık Bakanlığı görev tanımı üniversite eğitim müfredatına uygun olmadığı için mezun olan öğrenciler ve mesleki birikimleri heba olmaktadır. Buda ülkemiz ve ameliyathane teknikerliği mezunları için çok büyük bir kayıptır. Bu derece donanımlı bir eğitimden geçen ameliyathane teknikerleri bazı hastanelerde Kardiovasküler cerrahi ameliyatlarında, transplantasyon ameliyatlarında asistede görev alarak bu

Başarıya ortaklık ederken ya da sorumluluk düzeyinde ameliyathanelerin başarısından birinci derece mesul olurken maalesef yoruma dayalı görev tanımından dolayı bazı hastanelerde geri planda görevlendirilmektedir. Görev tanımında “Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder” maddesi olmadığı için Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olmaktadır.

Bazı devlet hastanelerinde de steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğinin gereğini yapamamakta ve geri planda heba olmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde düzenlenen bir aylık Ameliyathane sertifika programlarına katılan Ebe-Hemşire, Sağlık Memuru, Toplum Sağlığı Teknisyeni, Laboratuvar Teknikerleri bile steril vakaya dahil olma hakkı kazanırken cerrahlardan ve akademisyenlerden cerrahi eğitim alan Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata girmekte ve iş bulmakta zorlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Ameliyathane sertifika programlarından dolayı Cerrahi standartları oluşturmak için kurulan Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde görev alamamaktadır. Sertifika programları iptal edilerek Ameliyathane Teknikerleri alımları artırılmalıdır. 

Amacımız her Ameliyathane odasında en az bir Ameliyathane Teknikerinin yer almasıdır.

Düzenlemelerde Ameliyathane Teknikerleri de yer almalıdır

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca mesleki görev tanımlarının yeniden düzenleneceği açıklamasında bulunmuştur. Bu düzenlemelerde Ameliyathane Teknikerleri de yer almalıdır. Diyaliz Teknikerleri yönetmenliğinde ki SERTİFİKASYONLAR son bulmasına atıf yapan değerli Bakanımız diğer sağlık branşlarına da uyarlanacağı bilgisini vermiştir. Bu düzenlemelerde Ameliyathane Teknikerleri yer almalıdır mağduriyetinin unutulmaması gerektiğinin altının çizerek Ameliyathane Teknikerine Umut oldukları için Ameliyathane Teknikerleri adına kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz