Alman Anayasa Mahkemesi ırkçı parti NPD’nin kapatılmasını reddetti

99

Almanya Anayasa Mahkemesi aşırı sağcı, Nazi eğilimlere sahip Ulusal Demokratik Parti’nin (NPD) kapatılmasına ilişkin davayı karara bağladı.

Eyaletler Meclisi’nin partinin “ülkenin demokratik düzeni için bir tehdit” olduğu yönündeki başvurusunu görüşen mahkeme, NPD’nin kapatılamaması yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle, partinin anayasaya aykırı hedefleri bulunsa da, şu anda eylemlerini başarıya ulaştırmalarının mümkün olmadığı ve bu yönde somut göstergelerin bulunmadığını söyledi.

NPD kapatılmasına yönelik 2001’de Federal Meclis, Eyalet Temsilciler Meclisi ve Federal Hükümet’in ortak başvurusu ile demokratik düzen ve yabancılar karşıtı aşırı sağcı NPD’nin kapatılması için yapılan başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından 2003’te “usul hatası” gerekçe gösterilerek geri çevrilmişti.

1964’te kurulan ve Alman İmparatorluğu Partisi’nin devamı olan NPD’nin Almanya çapında 5 bin dolayında üyesi bulunuyor. Parti 2013’teki genel seçimlerde yüzde 1,3 oy almıştı.

Parti kapatmak oldukça zor

Almanya’da bir partinin kapatılması oldukça zor. Ancak, Anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, bir partinin hedefleri ve partiye mensup olan kişilerin davranış ve eylemleri, özgürlükçü-demokratik düzeni yok etmeyi amaçlıyorsa, devletin varlığını tehlikeye sokup anayasaya aykırı eylemlerde bulunuyorsa mahkeme, partiyi kapatabilir. Irkçılık, yabancı karşıtlığı gibi gerekçeler parti kapatılması için yeterli görülmüyor.

Almanya’da şimdiye kadar anayasa mahkemesi tarafından, ilki 1952’de, nasyonal sosyalist yönlü Sosyalist Reich Partisi (SRP), ikincisi 1956 yılında Almanya Komünist Partisi (KPD) olmak üzere iki parti kapatılmıştı.