AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ, 17-18 ŞUBAT VE 14-15-16 MART’TA KAPANMA KARARI ALDI

0
97
- Reklam -

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezlerinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Şubat ayında iki, Mart ayında ise üç gün aile sağlığı merkezlerini kapatacaklarına dair açıklama yaptı.

ESMA ALTIN– AHEF, aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve aile sağlığı merkezlerinin yetersizliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. AHEF Yönetim Kurulu, Yaşanılan sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde Şubat ve Mart aylarının belli günlerinde kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Aile hekimlerine çok fazla iş yükü verildiği ve yoğun poliklinik tedavilerinde yalnız çalışmak zorunda kaldığı, aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerine yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin varlığı, yaşanan şiddet olaylarında karşısında aile hekimlerinin kendilerini ve haklarını savunamamaların ilişkin pek çok problemin olduğu belirtildi.
‘AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ, AİLE HEKİMLERİ İÇİN UYGUN ŞARTLAR SAĞLAMAMAKTADIR’
AHEF tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Ülkemizde aile hekimliğinin başladığı 2005 yılından bu yana aile sağlığı merkezleri binalarının fiziki olarak yetersizliği, çalışan personel sayısının yetersizliği dâhil birçok sorunumuz süreç içerisinde giderilmedi. Aile hekimliği sisteminde günlük yüksek iş yükü nedeniyle aile hekimleri birçok kez poliklinikte hizmetlerini yalnız vermek zorunda kalmaktadır. Aile sağlığı çalışanlarının aşılama, gebe-bebek izlem hizmetleri gibi birçok hizmeti vatandaşımıza sunarken aile hekimleri yoğun poliklinik talebini karşılamak için yalnız başına çalışmak zorunda kalmaktadır. Hasta mahremiyeti açısından polikliniklerde güvenlik kamerası bulundurulması yasaktır. Poliklinik ortamlarında hastalarla baş başa kalan aile hekimleri her an sağlıkta sözlü ve fiziksel şiddete uğrama yanında aile hekimini zan altında bırakabilecek suçlamalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Birçok hekim gün içinde yaşadığı sözlü şiddeti poliklinik odası içerisinde yalnız olduğu için beyaz kod uygulamasına dahi yansıtamamaktadır. Son yıllarda artan suçlamalar karşısında kanunlar aile hekimlerini korumadığı gibi atılan suçlamalara karşı aile hekimlerinin kendilerini savunma için aile sağlığı merkezi şartları uygun ortam sağlamamaktadır.
Aile hekimleri olarak her gün acaba sıra bende mi demek istemiyoruz. Aile hekimliğinin bu yoğun iş yükü içerisinde tek aile sağlığı çalışanı yeterli olmadığı apaçık ortadadır. Aile hekimlerine ikinci sağlık çalışanı personel verilmesi gerekmektedir. Hekimlik mesleği olmazsa olmazı fizik muayenedir. Tek başına çalışma durumunda kalan hekimler yeterli fizik muayene yapamama ya da hastanın fizik muayeneyi reddi nedeniyle teşhiste yanılma ve malpraktise kadar gidebilecek sıkıntılara da zemin hazırlamaktadır. Her türlü sağlık raporlarını aile hekimliğinden verdiren idareler genç yaşta sağlık raporu almaya gelen hastalarımıza muayene etmeden nasıl rapor düzenlememizi beklemektedir.”
’17-18 ŞUBAT VE 14-15-16 MART’TA KAPATIYORUZ’
Aile sağlığı merkezlerinin maddi yetersizliğinin de söz konusu bir problem arz ettiği belirtilerek bu sorunların çözümüne ilişkin şu talepler sunuldu; “Aile Sağlığı merkezleri için aile hekimlerine ödenen gider ödenekleri rakamsal olarak bırakın ek personel çalıştırmayı eldeki çalıştırılan enjeksiyon-pansuman ve temizlik personellerin dahi çalıştırmaya yetmemektedir. Aile hekimleri olarak aile hekimliğinin bu şartlarda sağlıklı sürdürülebilirliği kalmamıştır. Aile hekimliğini ülkemizde 16’ncı yılına girmesine rağmen her geçen gün sorunlar dalga dalga büyüyerek sistemin tıkanma noktasına getirmiştir. AHEF olarak sıkıntılarımızı dile getirmek için 17-18 Şubat tarihinde iki gün, 14-15-16 Mart tarihlerinde üç gün aile sağlığı merkezlerini kapatıyoruz.
Son yaşanılan olaylar neticesinde aile hekimliği birimlerine ikinci aile sağlığı çalışanı verilmesini ya da aile hekimlerinin gider ödeneklerinin yüksek oranda arttırılarak hekimlerin yanlarında sağlık çalışanı çalıştırabilmesinin önünün açılmasını idaremizden talep ediyoruz. Ülkemiz koruyucu hekimliğinin temeli olan aile hekimliğinden beklenen birçok koruyucu hizmet talepleri aile hekimi başına düşen yüksek nüfus ve bir aile sağlığı çalışanı ile sürdürülebilir değildir. Kronik hastalık takip hizmetleri, bebek izlem ve aşılaması, gebe izlem ve aşılaması, kadın izlem ve aşılaması, kanser taramaları ve birçok hizmet layıkıyla yapılabilmesi için aile hekimliği başına düşen ortalama nüfus 2000’lere düşürülmeli, her aile hekimliği birimine en az iki aile sağlığı çalışanı görevlendirilmelidir. Aile hekimliği birimleri mevcuda ek personeller ile çağdaş düzeye getirilmelidir.”

- Reklam -