Af büyük hata olur!

66

MHP’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifi, terör, cinsel istismar, Atatürk’e hakaret, kasten cinayet ile kadına ve çocuğa yönelik suçları af kapsamı dışında tutuyor.
Şu suçları işleyenler ise aftan yararlanabilecek:

Rüşvetçiler, ihaleye fesat karıştıranlar, dolandırıcılar, yankesiciler, soyguncular, hırsızlar…
Başka?
Kasten cinayet işleyenler yararlanamayacak ama örneğin düğünde havaya ateş ederken kurşunların sekmesi sonucu ölüme neden olanlar yararlanabilecek.
Yine, anaokulu çocuğunu okul servisinde unutup havasızlıktan boğularak ölümüne yol açanlar da tekliften yararlanacaklar arasında yer alıyor.
Maden ve trafik kazalarında ölüme neden olanlar da anladığım kadarıyla af kapsamı içinde bulunuyor.
Öğrenci yurtlarında çıkan ve ölümlere neden olan yangınlarda sorumluluğu bulunanlar da MHP’nin teklifi kabul edilirse sevinecekler.
++
Doğrusunu söylemek gerekirse benim vicdanımı yaralayan, hatta yaralamak bir yana kanatan bir teklif olmuş bu. Suç işleyen cezasını çekmelidir.
++
Bugüne kadar çıkarılan afların sonuç vermediğini, sosyal barışa kesinlikle hizmet etmediğini, afla çıkanların önemli bir kısmının yeni suçlar işleyerek tekrar cezaevlerine döndüklerini unutmayalım.
“Rahşan Affı” bunun son örneğidir.
++
Affa şu nedenlerle de karşıyım:
1)Türkiye’de cezaevleri suçluları ıslah yeri olmaktan uzaktır.
Tutuklu ve hükümlülere meslek kazandırılmadığı gibi çıktıklarında sosyal hayata uyum göstermelerini sağlayıcı psikolojik terapiler de uygulanmaz.
2)Affın bir diğer olumsuz yanı da yeni suçları tetikleyecek potansiyel taşımasıdır.
Bazı kişilerin, “Suç işledikten sonra yakalansam bile nasıl olsa af çıkar kurtulurum” diye düşünmesi büyük tehlikedir, suç patlamasına yol açabilir.
++
Sonuç olarak söyleyeceğim şudur:
Meclis, af teklifini kesinlikle kabul etmemelidir.