Açlık sınırı 1.350 TL oldu

244

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 350 lira 21 kuruş, yoksulluk sınırı 4 bin 398 lira 9 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise bin 686 lira 87 kuruş olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim şartları ve talebin gerilemesiyle gıda fiyatları ramazan ayında önemli oranda geriledi fakat geçim koşullarının ağırlığı devam etti.

Araştırmanın Haziran 2016 sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı bin 350 lira 21 kuruş,  gıda harcaması ile birlikte yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 4 bin 398 lira 9 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise bin 686 lira 87 kuruş olarak gerçekleşti.
Bu sonuçlara göre, yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 25 TL geriledi. Yılın ilk yarısı itibariyle gerileme yüzde 2,53 oranında oldu. Aynı şekilde aylık yaşam maliyeti bir önceki aya göre 80 TL gerilerken, 2016 yılının başına göre 114 TL daha az harcama yapılması mümkün oldu.

Türk-İş, araştırma sonuçlarına göre çalışanların refahında bir düzelme söz konusu olmadığını sadece kötüye gidişin yavaşladığını ifade etti. Yapılan açıklamada, Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ile ücret gelirlerinin, bin 300 TL’lik asgari ücretle kıyaslandığında, yaşama koşullarının insani olmadığını bildirdi. Türk-İş, asgari ücretin dört kişilik ailenin gıda harcamasını karşılayamadığını, yürürlükte olan asgari ücret düzeyinin bekar bir işçinin yaşam maliyetine bile yetmediğini vurguladı.