Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, iç tesisat kontrol bedellerini aboneden mükerrer olarak alan dağıtım şirketlerinin tespit edildiğini ve abonelere iadesinin sağlandığını açıkladı.

ANKARA – CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı, tarifelerin belirlenmesinde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kalemler ve şirket bazında sunulan verilerin dikkate alındığını belirterek şöyle dedi:
“Bu nedenle her bir şirket için farklı maliyetler ortaya çıkabilmekte; dolayısıyla sistem kullanım bedellerinde ve kademelerinde farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Bir başka ifadeyle her bir şirket ayrı bir tüzel kişi olarak diğer şirketlerden bağımsız olarak tarife hesaplamalarına konu olmaktadır. Dolayısıyla her dağıtım şirketinin maliyeti, sistem kullanım bedeli ve kademeleri kendine özgüdür ve ilgili dağıtım bölgelerinin özelliklerine göre farklılıklar görülmektedir.”
İç tesisat kontrol bedellerinin dağıtım şirketleri tarafından iç tesisat sertifikası sahibi firmalardan, yapılan tesisatın kontrolü için alınan bedeller olduğunu ifade eden Enerji Bakanı, “Bu bedelleri, aboneden mükerrer olarak alan dağıtım şirketleri tespit edilmiş ve abonelere iadesi sağlanmıştır” dedi.
Enerji Bakanı, tarife bedellerinin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen yasal bedeller olduğuna dikkat çekti. (ANKA)

FACEBOOK YORUMLARI