“3600 EK GÖSTERGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER GİZLİLİĞİNİ KORUYOR”

0
149
- Reklam -

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan
çalışmanın detaylarının belirsizliğini koruduğunu iddia ederek bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESMA ALTIN- KESK Yönetim Kurulu, 3600 ek gösterge ile ilgili uzun bir zamanda yapılan çalışmaların netice bulmasının ardından detaylarının henüz paylaşılmaması ve belirsizliğini koruması hakkında bir açıklama yaptı. Hazırlanan taslağın Meclis’e sunulması halinde detayların kamuoyu ile paylaşılacağı ancak bu sürece kadar konfederasyonlar ile görüşmeler sağlanarak alınan kararlarda ve yapılan değişikliklerde görüşlerinin alınması gerektiği savunuldu. Bu doğrultuda yerine getirilmesini istedikleri talepleri gündeme taşıyan KESK Yönetimi, 5510 sayılı kanunun yürürlüğü girmesinden sonra buna göre göreve başlayan kamu görevlilerine ilişkin herhangi bir ibarenin bulunmadığını, bu konuda da bir belirsizlik olduğuna dikkat çekti.
‘ÖZEL HİZMET TAZMİNATI İLE İLGİLİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL’


KESK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Elimizde sadece AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Haziran 2022 tarihinde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama bulunmaktadır. Açıklamaya göre; ‘Bütün memurların ek gösterge rakamları 600 puan artırılacak, ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecek, hiyerarşik denge korunacak, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600’den 4400’e çıkarılacak, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200’den 3000’e yükseltilecek, yardımcı hizmetlilere ek gösterge verilecek ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamları düzenlenecek.’ Açıklamanın içeriği esas alınırsa; ek gösterge rakamı 3600’ün altındaki kamu emekçilerinin yaşadığı eşitsizlik aynen devam edecektir. Bu da toplam çalışan kamu emekçilerinin yüzde 35-40’ına denk gelmektedir. Bu kesimler için ek göstergede 600 artırımının ne maaşlarında ne de emeklilik maaşlarında ciddi bir karşılığı yoktur. Açıklamada ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminat oranlarına dair bir ibare bulunmamaktadır. Oysa esas olarak özel hizmet tazminat oranlarında bir artış beklenmekteydi.”
3600 ek gösterge ışığında yapılması gerekenler ile ilgili taleplerini sunan KESK, şöyle sıraladı; “Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7600 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, lise ve altı mezun olanlar bakımından ise ön lisans ve lisans mezunlarına yapılacak oransal artış dikkate alınarak yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetliler de dâhil edilerek ek gösterge tablosunun yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde 1400 puan artışın bu gruptakilerine de yansıtılması gerekmektedir. Ek gösterge tablosunda yapılacak düzenlemenin 5434 sayılı kanuna tabi kamu görevlilerinin emekliliğine adaletli bir şekilde yansıyabilmesi için 5434 sayılı kanunun ek 70’inci maddesinde düzenlenen özel hizmet aylığı oranlarını yükseltilmelidir. Ek göstergesi 7600 üzeri olan kamu görevlilerinin ek göstergesinin aynen korunmalıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kamu görevine başlayan kamu görevlileri de dâhil olmak üzere emekli aylıklarının insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması için yaşlılık aylığına esas aylığın hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının, 4447 sayılı Kanunda tanımlanan ilk halinde olduğu gibi TÜFE ile gelişme hızının çarpımı olması, yaşlılık aylığı bağlama oranlarının her tam yıl için iki puan yerine üç puan olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.”
‘5510 SAYILI KANUNDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLAR İLE İLGİLİ BİR İBARE YER ALMIYOR’
Açıklamada 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan kamu emekçilerinin durumuna dair hiçbir ifade yer almadığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi; “Dolaysıyla bu kesimdeki kamu emekçilerinin daha önce göreve başlayanlar ile aralarında aylık ve emekli aylıklarındaki uçurumun artıp artmayacağı bilinmemektedir. Hâlihazırda görev yapan üç buçuk milyon civarındaki kamu görevlisinin yaklaşık yarısı Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı kanuna göre kamu görevine başlamıştır. Bu nedenle ek gösterge düzenlemesi bu kesimi kapsamasa yaklaşık 1 milyon 750 bin kamu görevlisi mevcut yasaya göre emekli aylığına yansımasından yararlanamayacaktır. Çünkü bu grubun emekli aylığı ileride emekli olduklarında 5510 sayılı kanuna göre hesaplanacaktır.
3600 ek gösterge konusunun adaletli ve dengeli çözümü ile özel hizmet tazminat oranları ve emekli aylığı güncelleme katsayısının artırılması talebinin karşılanması için geç kalınmış değildir. Aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan kamu emekçileri ve emeklilerine insanca yaşayacak bir maaşın sağlanması seçime endeksli yürütülmemelidir. Meclis’e sevk edilmesi öncesinde ve Meclis’te komisyonlar aşamasında tüm konfederasyonların katılımının sağlandığı toplantılarla taslağa son hali verilmeli, en geniş mutabakatın sağlanması esas alınmalıdır.”

- Reklam -
- Reklam -