“Ben, 1919 yılı mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete,Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım… “

19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa,arkadaşları ile birlikte ulusundan aldığı yüksek manevî kuvvetle ve ruhla, Erzurum, Sivas Kongrelerini Temsil Heyeti ve halkın temsilcileri ile birlikte yaparak, çalışmalarını olgunlaştırdı ve Amasya genelgesi ile yapılacak olanları halka duyurdu.
Ankara halkı ve yöneticileri, iş birliği içerisinde, Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye’nin Kurtuluş Savaşı ruhunu ve inancını yüreklerinde hissediyorlardı. Gerekli hazırlıkları yaparak Sivas’a, Mustafa kemal Paşa’nın heyecanla beklenildiğini belirten bir telgraf çektiler.

22 Aralık 1919 ‘da Sivas’tan ayrılan Mustafa kemal Paşa ve arkadaşları , halkın sıcak ilgi ve coşkusu ile karşılanarak Kayseri,Kırşehir yoluyla 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştılar.

“Ankara’ya gelişimizi 27 Aralık 1919 tarihli şu açık tebliğ ile her yere duyurduk.Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Hey’et-i Temsiliye, bütün yol boyunca ve Ankara’da büyük milletimizin çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında, bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir.Şimdilik, Hey’et-i Temsiliye’nin merkezi Ankara’dadır.

Saygılarımızı sunarız efendim. Hey’et-i Temsiliye namına(Temsilciler Kurulu)Mustafa Kemal”
Üç otomobilden oluşan Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, Vali Vekili Yahya Galip,Kol Ordu Konutanı Ali Fuat Cebesoy ve beraberlerinde bulunan atlı ve yaya binlerce Ankara halkı ve “Yolunda ölmeye geldik” diye Atasına seslenen yiğit seğmenler , heyecan ve coşku içerisinde büyük bir içtenlikle karşıladılar.

Gördüğü manzara karşısında , yüreği duygularla, heyecan, umut ve sevgiyle dolan Mustafa Kemal Paşa, “Cidden fevkalâde, tebrik ederim.Ankara, hakikaten millî bir merkez haline gelmiş” diye ifade etmiş ve daha sonra , “ Bu asil hareketi hiç bir zaman unutmadım ve unutmayacağım… Ankara’nın ve Ankaralıların, benim gönlümde müstesna bir yeri bulunmaktadır… Ankara’ya geldiğimden sonraki mücadele hayatımızda, hürriyet ve istiklâl aşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri vefa ve yardımları her zaman minnetle yadederim…Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihte öğrendim ve cumhuriyet merkezi ( Ahi Cumhuriyeti dönemi) olarak öğrendim… Ankara, merkez-i hükümettir ve ebediyen merkez-i hükümet kalacaktır…” demiştir.

Vehbi Koç’un ifadesiyle o yıllarda Ankara,” Her türlü medeni rahatlık unsurundan mahrum,suyu, elektriği olmayan, toz fırtınaları ile tanınmış, ağaçsız,sönük ve küskün bir bozkır.”
27 Aralık ruhu , büyük önder Atatürk’ün aydınlık yolunda yürüme azmi ve kararlığı ile bütünleşen ulusal bilincimizin bayraklaşmasıdır.Bu bilinç, varlığımızın teminatıdr…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz