1933 Haberlerinden Seçmeler

3
194

1933 yılı bana hep Üniversite Reformu’nu hatırlatır. Ama sadece Üniversite Reformu mu? Haydi hep birlikte 87 yıl geriye gidelim ve Cumhuriyetimizin 10. yılında ülkemizde neler yaşanmış görelim.

Kaynağımız dönemin en güvenilir iki kaynağı: Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri.Gazetelerin diline hiç dokunmadık. Çoğu haberde sadece başlık kısmını almakla yetindik. Bu haber şeridi ilginizi çekerse yorumlarımızı ayrı bir makalede ele alabiliriz. Buyurun 1933 yılı haberlerinden seçmeler.

Türk Kadınının Zaferi
1933 İstanbul ve Türkiye Güzellik Kraliçelerinin İntihabı, bu Perşembe günü dört buçukta idarehanemizde yapılacaktır. Hakem heyetinin davetiyeleri gönderilmiştir. Güzeller müsabakada makiyaj yapmıyacak ve korsa giymeyecekler.
Cumhuriyet, 5 Şubat 1933, Türk Kadınının Zaferi.
Bursa’daki Hareket Nasıl Oldu? (Türkçe Ezan)
Gazi Hazretleri Bursa’ya vâsıl oldular; Dahiliye, Adliye vekilleri de Ankara’dan Bursa’ya gittiler. Memleketin her tarafında nefret ve asabiyet uyandıran hâdise bir fesat ocağının eseri tahriki midir? Dün Heyeti Vekile toplandı ve Bursa’da yeni tevkifat yapıldı.


Milliyet, 6 Şubat 1933.
Harf inkılâbından beri ne kadar kitap basıldı?
…Yapılan hesaba göre yeni harflerin tatbik edildiği günden 032 senesi nihayetine kadar iki bine yakın kitap neşredilmiştir. Bunların yarısına yakın mikdarını devlet müesseseleri tarafından neşredilen kitaplar teşkil etmektedir. 929 senesinden beri en fazla basılan kitaplar romandır…


Milliyet, 11 Şubat 1933 , (1929- 1933 arası 2.000 tür kitap basılmış).
Gazi Hz.
Reisicümhur Hz. Dün akşama kadar Dolmabahçe Sarayındaki mesai bürolarında meşgul olmuşlar, hiçbir tarafa çıkmamışlardır.
Milliyet, 12 Şubat 1933.
Bursa’da Yeniden Dört kişi Daha Tevkif Edildi.
Mevkuflar Bursa’da muhakeme edilecek… Bugün de, Diyanet işleri reisliğinin emrile başından sorgı çıkarılan Ulucami hatibi hafız Tevfik ile Kasap Yusuf, Kayyum vekili Yusuf ve Arnavut Tevfik ismindeki eşhas tevkif edilmişlerdir.


Milliyet, 12 Şubat 1933.
(Güzellik Yarışması)
Dedikodu, münakaşa ve tereddüdün önüne geçmek için en salim yol: intihabı yenilemektir. İntihabın tazelenmesi musammem değil, hattâ mukarrerdir. Yalnız bunu en kısa zamanda fiile geçirmek lâzımdır. Hakem heyeti azasının çoğu ve güzeller de intihabın tazelenmesine tarafdardırlar. Kimler ne söylüyor ve ne istiyorlar?


Milliyet, 13 Şubat 1933.
İzmirli gençler saltanat ismi istemiyorlar
Gençler, Mahmut Esat Beyle Reşadiye iskelesine gittiler ve levhayı indirdiler…
Gençler iskeleden sonra karakola giderek, karakol binası üzerindeki levhayı da indirmek istemişlerdir. Fakat karakol amiri buna mâni olmuş ve emir olmadıkça levhayı indirmeyeceğini söylemiştir..

Milliyet, 13 Şubat 1933.
Yeniden 24 vilâyette Halkevi açılıyor!…
(Türkçe Ezan) Bursa’da yeniden üç müezzin tevkif edildi…
(Güzellik Yarışması) İntihabı tazelemekten başka hiçbir çare kalmadığı anlaşıldı…

Milliyet, 14 Şubat 1933.
*Gazi Hz. Büyük Reis Halk içinde yürüdüler..

Nazire Hanımın istifası isteniyor. İntihabın hiçbir kıymet-i kanuniyesi kalmamıştır. Nazire Hanım ne diyor? Feriha H. Mahkemeye müracaatla tazminat ta alabilir, deniyor.

Karagöze mezar!
Kabir ısmarlandı, fakat Bursa’da yıkmağa hazırlananlar var!
Milliyet, 15 Şubat 1933.

3 YORUMLAR

 1. Gazi Hz.
  Reisicümhur Hz. Dün akşama kadar Dolmabahçe Sarayındaki mesai bürolarında meşgul olmuşlar, hiçbir tarafa çıkmamışlardır.
  Milliyet, 12 Şubat 1933.
  Bursa’da Yeniden Dört kişi Daha Tevkif Edildi.
  Mevkuflar Bursa’da muhakeme edilecek… Bugün de, Diyanet işleri reisliğinin emrile başından sorgı çıkarılan Ulucami hatibi hafız Tevfik ile Kasap Yusuf, Kayyum vekili Yusuf ve Arnavut Tevfik ismindeki eşhas tevkif edilmişlerdir.

 2. Harf inkılâbından beri ne kadar kitap basıldı?
  …Yapılan hesaba göre yeni harflerin tatbik edildiği günden 032 senesi nihayetine kadar iki bine yakın kitap neşredilmiştir. Bunların yarısına yakın mikdarını devlet müesseseleri tarafından neşredilen kitaplar teşkil etmektedir. 929 senesinden beri en fazla basılan kitaplar romandır…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz