İngiliz gizli istihbarat raporlarında Atatürk ve Enver Paşa, televizyon ekranlarında tanıtılmaya çalışılandan daha farklı yer alıyor. Resmi raporlarda Atatürk’ün zimmetine para geçirmemiş tek İttihatçı önder olduğu belirtiliyor. İngiliz ajanların hükümetlerine 1910’ların sonlarında geçtikleri kriptolarda Enver “Mustafa Kemal, Padişahla daha iyi ilişkiler kurulmasından yana olan Envercilerin ve İttihatçıların muhalefetiyle karşı karşıyadır. Bu muhalefetin ipleri Berlin ve İsviçre’deki Türklerin ve Selanik’li sahte Yahudilerin elindedir. Onlar, Mustafa Kemal’in durumunu sarsabilirlerse ve bu davranışları sonunda Padişah daha yetkili bir duruma gelirse, bu, Türkiye’nin lehine olacaktır” ifadesi dikkati çekiyor. Gizli kriptoda bu durumu İngiltere’nin de lehine olacağı kaydediliyor.
Türkiye’de zaman zaman alevlenen Enver Paşa-Atatürk tartışması, Dr. Mustafa Çalık’ın Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil’in üzerine yürüdüğü televizyon programıyla bir kez daha gündeme geldi. Tartışma özellikle “Bir Atatürk 80 Enver etmez” iddiasıyla alevlendi.
Atatürk ve Enver Paşa ile ilgili belgeye dayanan gerçekçi saptamalardan bir bölümü İngiliz resmi görevlilerinin hükümetlerine gönderdikleri resmi gizli istihbarat raporlarında yer alıyor. Raporlar üzerindeki gizlilik kalkınca araştırmacıların ilgisine açıldı ve Prof. Dr. Salahi R. Sonyel titiz bir çalışma sonucu birçok belgeyi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılında kitaplaştırdı.
Prof. Dr. Salahi R. Sonyel’in “Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı” adlı kitabı Atatürk-Enver tartışmasına ışık tutabilecek bazı belgeleri içermesi açısından da kamuoyu tarafından ilgiyle karşılandı.