Balık avlamayı seven dostlarım bilir; bir balığın ağzına iğneyi geçirmenin tarifi ‘zokayı yutturmak ’tır. Yazımın devamı da bu iğneyi yutmamak üzerine kuruludur.
Bir hastalık türü olan Zika, Brezilya başta olmak üzere Latin ve Orta Amerika ülkelerine musallat oldu biliyorsunuz.

Bu virütik (yani virüs kaynaklı) hastalığı yayan sivrisinek türü, yıllardan beri insanoğlu ile bir arada yaşayan bir türdür ve adı ‘Aedes Aegypti’dir. Bu tür sadece Zika değil, Sarı Humma ve Dengue (Denga) Humması hastalıklarını da taşımaktadır. Böcek, özellikle ılıman iklimlerdeki durgun sularda yetişmektedir. Bir diğer sivrisinek türünün Afrika ve Hindi Çin’de sıtmadan yaklaşık üçyüzbin kişinin ölümüne sebep olduğu bilinmektedir.
İlk olarak Brezilya’da on binlerce çocuğu etkilemiş bulunan Zika, artık Ekvator ve Kolombiya gibi ülkelere sıçramıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), önceki gün yayınladığı bir bildiride, bahse konu hastalığın Kanada ve Şili haricinde tüm Amerika Kıtası’nda boy gösterebileceği uyarısında bulundu.
Bu hastalığın, yakalanan yeni doğmuş çocukların kafalarının ve beyinlerinin, kendi yaşıtlarına göre daha küçük olmasıyla tanımlanmasıyla birlikte, ileride bu çocukların el-kol, göz ve ağızın hareketi (motor) ile zekai yeteneklerine de etkide bulunabileceği, ancak sürecin çok yeni olduğu WHO tarafından açıklanmıştır.
İşin kötüsü, bu hastalık, hamilelerde tespit edilememekte, ancak çocuğun doğumundan sonra belirlenebilmektedir.
Dolayısıyla hastalığın saptanabildiği ülkelerde, kadınlara hamile kalmamaları uyarısında bulunulmaktadır. Zira bu hastalığa karşı bir aşının ancak üç yıl içinde geliştirilebileceği öngörüsü hâkimdir.
WHO ayrıca, söz konusu hastalığın Şili ve Kanada’da daha az ölçekte görülebileceğini bildirmektedir.
Şili’nin Bolivya, Peru ve Arjantin arasındaki sınırını oluşturan And Dağları, doğal bir sınırı oluşturmakta olup, Şili’nin Kuzey bölümünün yarısı bir çöl yapısındadır. Buna mukabil Kanada’da her ne kadar Kuzey İklimi hüküm sürse dahi, ülkede binlerce durgun yapıda göl vardır ve sivrisineklerin üremesine uygundur. Kanaatimce, bu bilgiler ışığında WHO’nun öğütlerini daha yakından izlemekte fayda olacaktır.
Ama yine de ihtiyatı elden bırakmamak gereklidir sanırım; aynı kuruluş, özellikle Orta Afrika’da görülen ve gerek bölge ülkelerinde, gerek Avrupa’da ve ABD’de binlerce kişinin ölümüne neden olan ‘Ebola’ virüsü ile ilgili tehlikenin sona erdiğini açıklamıştı. Hâlbuki aynı kuruluş, bu hastalığın da aynen, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu-Hastalığı gibi (HIV) gibi, hastalığın belirtileri apaçık görünmese dahi taşınılır olduğunu da önceki gün açıklamıştı.
Kısacası dostlar, kendiniz ve ülkeniz için seyahat yapacağınız ülkelerde lütfen dikkati elden bırakmayınız!