Nisan ayı sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yılsonuna göre 1.8 milyar dolar artarak 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti

ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Nisan ayı Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini açıkladı.
Buna göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yılsonuna göre 1.8 milyar dolar artarak 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.9 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.5 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 715 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 241 milyon dolar artışla 3.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.0 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 287 milyon dolar artışla 5.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89.1’ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 35 milyon dolar; yüzde 10.9’unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 152 milyon dolar azaldığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Nisan sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 1.1 milyar dolar azalarak 31.7 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 1.1 milyar dolar azalarak 19.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 169.5 milyar doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62.9’unun dolar, yüzde 29.8’inin Euro, yüzde 5.2’sinin Türk Lirası ve yüzde 2.1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Nisan sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 47.7’sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 80.8 milyar doları tutarındaki borcun, yüzde 57.2’si hizmetler sektörü, yüzde 42.4’ü sınai sektörler ve yüzde 0.4’ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı.
Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2014 yılsonuna göre 6.7 milyar dolar azalarak 37,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2014 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 26 milyon dolar azalış gösterdi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 37.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 58.9’unun dolar, yüzde 32.8’inin Euro, yüzde 7.9’unun Türk Lirası ve yüzde 0.4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 67.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. (ANKA)