Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar artarak 205 milyar , ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 1,3 milyar artarak 15,6 milyar düzeyinde gerçekleşti. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu ise 220,6 milyar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Nisan ayına ilişkin özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar dolar artarak 205 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcunun ise 1,3 milyar dolar artarak 15,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 153 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,7 milyar dolar artışla 26,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 907 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 135 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon dolar artışla 10,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artışla 3,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
-TAHVİL HARİÇ ÖZEL ALACAKLILARA OLAN BORÇ 147,6 MİLYAR DOLAR OLDU-
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 347 milyon dolar azalarak 147,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar artarak 15,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 205 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6’sının ABD doları, yüzde 33,3’ünün Avro, yüzde 4,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51,5’inin ABD doları, yüzde 28,5’inin Avro, yüzde 19,8’inin Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
-UZUN VADELİ TOPLAM KREDİ BORCUNUN YÜZDE 52’SİNİ FİNANSAL KURULUŞLARIN-
Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 205 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52’sini finansal kuruluşların, yüzde 48’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 21,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 67,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. (ANKA)