Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle ilgili “Yükseköğretim sisteminin on yıllardır beklediği gerçekleşiyor” dedi.
YÖK Başkanı Saraç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni YÖK olarak kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesi öncelikli gündemimizdir. Bu kapsamda da akademi camiasının, hatta bütün kamuoyunun da takip ettiği birçok düzenleme, katılımcı bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, karar alma süreçlerinde bağımsız ve şeffaf bir yapıda olacak Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.
Saraç açıklamasında, yönetmelik kapsamında ilgili paydaşların üye olarak yer alacağı Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacağını, kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu merkezli bir dış değerlendirme sistemi gerçekleştirileceğini ifade etti. Kurumsal dış değerlendirmenin, ilgili yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacağını ve her beş yılda bir zorunlu olarak gerçekleştirileceğini aktaran Saraç, “Bu kurumsal dış değerlendirme, kurumların misyon farklılıklarını dikkate alan bir öz değerlendirme sistematiği esasına dayanacak, bu da kurumlarımıza daha fazla özerklik ve kendi hedeflerine odaklanmasına imkan sağlayacaktır” dedi.