Dünya Ekonomik Forumu’nun “Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma Raporu 2017” adlı yayınında “Türkiye’nin elde ettiği 4.30 skor onu Kapsayıcı Kalkınma Endeksi’nde 20’nciliğe yerleştiriyor. Türkiye bu grup içinde en yüksek emek verimliliğine, kişi başına yüksek bir GSYH’ya ve hayat standartlarına sahip, yoksulluk düşük” değerlendirmesi yer aldı.
Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı “Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma Raporu 2017” başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda yer alan “2017 Kapsayıcı Kalkınma Endeksi”nde Türkiye “gelişmekte olan 79 ülke” arasında 20’nci sıraya yerleşti. Gelişmekte olan ülkeler arasında sırasıyla Litvanya, Azerbaycan ve Macaristan ilk üç sırayı paylaştı. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye toplumsal refahın tabana yayılması anlamını taşıyan “kapsayıcı kalkınmada” yavaş ama ileri doğru bir gelişme gösteriyor. Örneğin, Arjantin, Bulgaristan, Azerbaycan gibi ülkeler Türkiye’nin ilerisinde olmasına karşın bu alanda “durağan” karakter gösteriyor.

Gelişmekte olan ülkeler sıralamasında yer alan Hırvatistan, AB aday ülkeleri Arnavutluk ve Sırbistan ise “kapsayıcı kalkınmada” gerileme eğilimindeler.
Türkiye ayrıca yine gelişmekte olan ülkeler arasında, ancak bu kez kişi başına gelir açısından yapılan sıralamada 79 ülke arasında 9’uncu sırada yer aldı. Raporun Türkiye’ye ayrılan bölümünde şöyle denildi:

“Türkiye’nin elde ettiği 4.30 skor onu Kapsayıcı Kalkınma Endeksi’nde 20’nciliğe yerleştiriyor. Türkiye bu grup içinde en yüksek emek verimliliğine, kişi başına yüksek bir GSYH’ya ve hayat standartlarına sahip, yoksulluk düşük. Çerçeve göstergeler bağlamında bu olumlu sonuç, şirketler arasında görece yüksek rekabet gibi, büyük bireysel firmaların ekonomiyi domine etmemelerini ve aktiviteyi tıkamamalarını sağlayan güçlerce yönlendiriliyor. Türkiye ayrıca yatırım yaparak bu iş dinamizmine katkıda bulunan oldukça sofistike bir finans sektöründen de yararlanıyor. Diğer taraftan işsizlik oranı biraz yüksek, özellikle de gençler arasında. Bu eğitim sisteminin güçlendirilmesi gereğini işaret etmeyi sürdürüyor, özlelikle çıktıları tüm gelir gruplarından öğrenciler için daha eşit yapabilmek için. Emek gücüne kadın katılımının genişletilmesi de, ödemede büyük kadın erkek eşitsizliğnini azaltılması yanında bir öncelik.”