ANKARA -Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sağlık alanında lisans tamamlama çalışmalarına ilişkin,  uygulamalı eğitimlerin uzaktan değil yüz yüze ve eğiticilerin nezaretinde yapılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyetleri göstermeleri konusunda üniversiteleri bilgilendirdi.
6569 sayılı Kanunun geçici 69. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun olağan planlamalarının dışında, kanuni zorunluluk olarak sağlık alanında lisans tamamlama çalışmaları başlatılmıştı.
YÖK tarafından, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi gibi sağlığın pek çok alanında üniversiteler tarafından yürütülen eğitim müfredatlarında uygulamalı eğitimlerin büyük yer tuttuğunu belirtildi.
Kanun kapsamında yapılacak lisans tamamlama faaliyetler de bütünüyle üniversitelerin yani akademisyenlerin sorumluluğunda ve lisans alanlarının kendi müfredatlarına uygun olarak ilgili mevzuatları çerçevesinde yapılacak. Açıklamaya göre, bu eğitimler sırasında üniversiteler kendi belirleyecekleri şekilde uzaktan eğitim metotlarını da kullanabilecek olmalarına rağmen uygulamalı eğitimlerin uzaktan değil yüz yüze ve eğiticilerin nezaretinde yapılması bir zorunluluk.
YÖK açıklamasında, “Kanunun çıkarılması sürecini izleyen meslek odalarının ve meslek mensuplarının da konuya ilişkin gerekli hassasiyetleri göstermeleri ve kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmeleri sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir. İlgili sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle konuya ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir ve sürdürülmeye de devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.