Nedir alıp-veremediğimiz?
Bu topraklarda doğup büyüyen etnik, dini ve siyasal görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın vatanı Türkiye değil midir?

 

Bu ülkede eskiden beri var olan Camilerimizi, Cem Evleri’ni birbirinden ayrı kılan anlayış kimindir?
Niye sevmiyoruz artık birbirimizi? Nedir bizi ‘sen’ veya ‘ben’ diye ayıran zihniyetin kaynağı?
Bu ülkede mütedeyyin vatandaşlarımızın duygularını istismar edenler, başta ifade özgürlüğümüzü kısıtlayanlar, diğer taraftan da askeri vesayet altında olmamızı arzu edenler kimdir?
Bırakın üniversiteleri, artık liselerde bile okuyan gelecek nesli imanlı-imansız diyerek parçalamaya azmetmiş kuvvetler kimlerdir?
Geleceğimizi başkalarının eline bırakmaya yönelten, eğitim sistemimizin baltalanması için gayretler sarf edenler kimdir?
Kimdir bu ülkenin yetmiş yıla yaklaşan çoğunlukçu demokratik yapısını parçalamaya, tek adamlık dönemine geri götürmeye çalışanlar?
Tarihimizi bilmeyen, hamasi laflarla hem gününü idare edip, hem de halkımızı kandıranlar kimlerdir?
Bu ülkede öğretmen olmanın verdiği hem maddi, hem de manevi hazzın önüne geçen, işçisinin bile çocuklarını özlemle üniversiteye gönderebildiği günlerin sonlandırılmasında kimlerin katkısı oldu?
Köy enstitülerini rafa kaldıran hangi anlayıştı?
Sporun her dalında, karşılıklı sakatlaşmayı, şikeyi ve dopingle inanılmaz servetler kazanmaya kimler ön ayak oldu?
İfade özgürlüğü açısından, üyesi olduğumuzu ilan edegeldiğimiz Batılı ülkeler bloğu içinde en çok gazeteci hapseden ülke olmamıza kimler sebep oldu?
Deprem bölgesindeki kentlerdeki sözde dönüşüm rantından faydalananlar ve bu uğurda hepimizi kandıranlar kimlerdir?
Kimdir milletin bir tarafına sövenleri, yeni iş olanaklarıyla taçlandıranlar?
Dış politikayı, ‘emrederim yaparlar’ anlayışı ile yöneten, en ufak öneriye katlanmayarak bu önerileri fark edemeyenler yıllardır kimlerdir? Dış politika ile cebindeki paranın ilişkisini kuramayanlar kimlerdir?
Gerçekten kimdir bu memleketi sevmeyen, aydınlanmayı istemeyen, gelecekte ileri ülkeler arasına girmemizi istemeyen tepkisiz ve hedefsiz bir güruh?
Kimdir, kimlerdir Allah aşkına?
Hepimiziz…!
Tüm okurlarımızın, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım