Yeşil işlerin geliştirilmesi ve teşviki, orman sektörünün ihtiyaç duyacağı yeni becerilerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve yeşil bir ekonomiye geçişte yeni teknolojilerin önemli katkısı oluyor.

Yeni teknolojiler, ormancılık sektöründe yeşil işlerin önünü açarken, öncelikle orman sektöründe uygun istihdam için politikalar, araçlar ve mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.
Orman sektöründe “yeşil iş”lerin geleceği Slovak Cumhuriyeti’nde başlayan uluslararası çalıştayın ana gündemini oluşturuyor. Forest Europe (Avrupa Orman) olarak bilinen Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı,  BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştayın açılışı dün Slovak Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Gabriela Matečná yaptı.
Matečná “Küreselleşme, dijitalleşme, toplumun değişen gereksinimleri ve değişen emek pazarları orman sektörünü etkiliyor” dedi ve ekledi:
“Eğer orman sektörü ekonomik olarak yaşayabilir kalmak ve toplumdaki rolünü muhafaza etmek istiyorsa bu gidişatı ve eğilimleri görmezden gelemez. Artık şu gayet açık: Çeşitlendirme ve yeni teknolojiler gelecekteki orman sektöründe önemli yer tutuyor olacak.”
Bakan geleceğin orman işçileri, yönetici ve sahiplerine yeni teknik becerilerin yanı sıra iletişim, çatışma yönetimi ve girişimcilik yetenekleri sağlamak için orman eğitimi ve Avrupa’da uygulamalı eğitim uyarlama ihtiyacının altını çizdi.
İş istikrarı, hizmet bedeli, çalışma şartları, gayri resmi çalışma gibi sosyal yönlerin yanı sıra dış tedarik veya sektördeki muhtemel göçmen iş angajmanı ilgili sorunların da tartışmalarda ele alınması bekleniyor.
Orman sektöründe kadın iş gücü yaklaşık yüzde 20 olarak hesaplanırken cinsiyet eşitliğini teşvik için özel bir yuvarlık masa oturumu da gerçekleşecek.
Avrupa Ormanlarının Durumu 2015 Raporu’na göre Avrupa’da ormancılık sektöründe istihdam edilenlerin yaklaşık yüzde 30’u 49 yaş veya üzerinde.