Orta öğretimden liseye geçişte yapılan TEOG sınavının yerine getirilen yeni sistem şu sakıncaları taşıyor:

Bir:
Öğrenciler yeni sistemde ya yine sınava girecek ve puanlarına göre okullara yerleştirilecek ya da evlerinin çevresindeki okullardan birine gidecek.
Böyle bir uygulama iyi kabul edilen liselerin yakınlarındaki konut fiyatlarını artıracak, kiraları astronomik düzeylere çıkaracak.
Buna karşın çevresinde iyi okul bulunmayan semtlerde emlak satış ve kira bedellerinde düşüşler olacak.
İki:
Evlerinin yakınındaki 5 okuldan birini seçen direkt o okula giremeyecek, orta öğretimdeki ders notları esas alınacak. Bu uygulama öğretmenlerin üzerindeki not baskısını artıracak; kimi öğretmen tehdit edilecek, kimi maddi olarak tatmin edilerek yüksek not vermesi istenecek.
Üç:
Yeni sistemde kimi başarısız öğrenciler ev yakınlığından ve orta öğretimde öğretmenlerinin bol keseden verdiği notlarla iyi eğitim veren bir okula yerleşirken, kimi öğrenciler de sınavı kazanarak bu okullara gelecek.
Böylece aynı sınıfta olan öğrenciler arasında nitelik farkı doğacak. Yani başarısız bir öğrenciyle başarılı bir öğrenci aynı sınıfta okuyabilecek.
Bu durum iyi öğrencilerin aleyhine olacak, öğretmenlerin onların düzeyine göre eğitim vermesini önleyecek.
Dört:
TEOG’un kaldırılmasının en önemli nedenlerinden biri öğrencileri sınav stresinden kurtarmak olarak ifade edilmişti.
Yeni sistemde de sınavdan vazgeçilmiyor. Bir diğer deyişle yüzbinlerce öğrenci yine sınav stresi yaşamak zorunda kalacak.
Beş:
Özel okullar yeni sistemde kendi sınavlarını yapabilecek. Bunun sonucu, her öğretim yılının sonunda binlerce öğrencinin okuldan okula koşarak üst üste sınavlara girmesi olacak.
Altı:
Yeni sistem veliler ile öğrenciler arasında görüş ayrılıklarına dolayısıyla tartışmalara yol açacak. Öğrenciler sınava girmeyip evlerinin yakınındaki bir okula yerleşmek isterken, veliler öğrencileri sınava girmek için zorlayabilecek.
Yedi:
TEOG’un kaldırılma nedenlerinden biri öğrencileri dershaneye, özel derse mecbur eden yapıyı kırmaktı. Yeni sistemde de öğrencilerin bir bölümü sınava gireceği için dershaneler de, özel ders veren öğretmenler de yine faaliyetlerini sürdürecek.
Sekiz:
Diyelim ki bir öğrenci mahallesindeki 5 okuldan birini seçti ama o okula girmek için bile ortaöğretim ders notları yeterli olmadı. Bu durumda o öğrenci o mahallede bulunan ancak gitmek istemediği örneğin imam hatip okuluna gitmek zorunda kalacak.
Dokuz:
Öğrenciler arasında mahalle okulunda yetişenler ile nitelikli okullar arasında yetişenler ayrımı olacak. Bu ayrım üniversiteye girişte de kendini gösterecek; mahalle okullarında yetişenler üniversite sınavlarında ya varlık gösteremeyecek ya da istemedikleri okullara girecek.
On:
Milli Eğitim Bakanı yeni sistemde açık kapı bıraktı, ortaya konulan görüş ve eleştiriler doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılabileceğinin işaretini verdi. Yani açıklanan yeni sistemin de kalıcı olup olmayacağı belli değil. Bu da hem öğrenciler hem de veliler üzerinde yeni bir stres oluşturacak.

FACEBOOK YORUMLARI