Hafta sonuna denk geldiği için Suriye’deki IŞİD kalesi Rakka’da meydana gelen gelişmelerini izlememiş olmanız mümkündür. Anılan kente Esad yanlısı güçlerin çok yaklaştığı bilinirken, bu güçlerin kimler tarafından desteklendiği konusu gerçekten bir muammadır (bilinmez).

Bazı ajanslar ABD güçlerinin desteğinde PYD güçlerinin bu kente yaklaştığından bahsederken, bazı ajanslar ise Rusya’nın hava desteği eşliğinde Esad güçlerinin kente girmekte olduğunu yazmaktadırlar.
Meselenin ülkemiz açısından önemli kısmını, artık Fırat’ın batısını teşkil eden bölgeye, bundan daha neredeyse altı ay önce yazdığımız bir yazı ışık tutmaktadır: “Hükümetçe ‘kırımızı çizgi’ olarak belirtilen, PYD’nin Fırat’ın Batısına geçmemesi yönündeki politikanın da iflası ile birlikte, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt bölgesinin yaratılması projesi de yakında tamamlanmak üzeredir.
Böylelikle Akdeniz’den neredeyse İran’a kadar bir coğrafyayı kapsayan ve zengin petrol ile gaz kaynaklarını içeren bir bölge tamamen Kürt hâkimiyetine bırakılmaktadır. İleride bu bölgenin, ülkemiz ve İran’daki Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeleri de içerecek şekilde bir Kürt vatanına dönüştürülmek isteneceği aşikârdır.”
Kusura bakmayın, bu yukarıdaki değerlendirmem sadece ülkemizdeki değil, batılı ülkelerdeki yorumcular tarafından kabul görülmüş bir yorumdur. Ve ne yazık ki, BM kararlarına aykırı olarak kuvvet bulundurduğumuz Kuzey Irak’ta da aynı durum söz konusudur.
Konunun vahim yönünü de, biz sözde Irak’taki Kürt Peşmerge’lerine eğitim vs destekte bulunurken, bu kuvvetin ABD’li kuvvetlerle birlikte Felluca’ya saldırması oluşturmaktadır.
Kısacası biz Irak’ın kuzeyinde bir Kürt oluşumuna yardım ederken, aynı eğilimdeki bir başka Kürt oluşumu ABD ve/veya Rusya ile birlikte set çektiğimizi belirttiğimiz alanda ‘Büyük Kürdistan’ yaratılmak üzeredir!
Sınır kapılarımızı kendimizin bile belirlediğimiz terörist guruplara karşı kapatmamızı sağlayamayan, Almanya ve ABD gibi ülkemiz aleyhine çalışan ‘sözde müttefiklerimize’ karşı yapabileceklerimizi gerçekten uzun vadeli düşünemeyen bir kadronun eksikliğinde, ülkemizin geleceği konusunda neler düşüneceksiniz?
Dış politika zor iştir vesselam; ancak mevcut yetkilerimiz bu alanda hangi birikime sahiptir ve nasıl çözümler üretebilecektir?
Göreceğiz hep birlikte!