TBMM Genel Kurulu bugün (Salı) toplanacak ve 550 milletvekili tek tek kürsüye çıkıp Anayasa’da yazılı olan şu yemini edecek:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Hemen belirtmem gerekir ki yemin metni son derece uzun ve karışık olmasına rağmen tek cümleden oluşuyor. Bu yüzden geçmiş dönemlerde birçok milletvekilinin okumakta zorlandığını gördük. Hatta yanlış okudukları için iki-üç kez tekrarlamak zorunda kalan milletvekilleri bile oldu.
Metin, “Görevimi Anayasa’daki esaslar çerçevesinde yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim” şeklinde olsa yukarıdaki metinde olan her şeyi karşılayabilir.
Böylece Meclis’in daha ilk toplantı günü hem milletvekilleri hem de izleyiciler açısından saatler süren sıkıcı bir tören olmaktan kurtulur.
++
Konunun bir başka boyutu da şu:
Yemin etmek değil, o yemine uymak önemli.
Meclis’e giren partilerden biri ülkenin Türk ve Kürt milletlerinden oluştuğunu savunuyor. Bu durumda onların “Büyük Türk milleti önünde” yemin etmeleri ne kadar samimidir?
Aynı partinin mensupları arasında özerklik, federasyon, hatta bağımsız devlet isteyenler var. Onların, “vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” için ettikleri yemine inanmak mümkün müdür?
Meclis’e giren bir diğer partinin üyelerinin iktidar döneminde “hukukun üstünlüğüne” ne kadar sadık (!) kaldıklarına yakından tanık olduk. İstedikleri kadar bu konuda yemin etsinler inanabilir miyiz?
“Anayasa’ya sadakat” yemin metninin bir başka unsuru.
Uzaklara gitmeye lüzum yok. Geçen dönemde milletvekili seçilenlerin ve daha sonra bakan olanların Anayasa’yı kaç defa ihlal ettiklerini görmedik mi?
++
Bir yurttaş olarak yeni Meclis’ten öncelikli beklentim, yemin metnini sadeleştirmeleri ve o metne kayıtsız şartsız uymalarıdır.