Medya hukuku konusunda yıllardır otorite olan Avukat Şahin Mengü Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan MİT TIR’ları ile ilgili Can Dündar haberi konusunda sorularımızı yanıtladı.
Soru: Haber ve silah içeren fotoğrafların yayınlanmasında hukuki sakınca var mı?
Mengü: Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki bir gazeteci haber kaynağını açıklamaya zorlanamaz. Yasalarımız bu hakkı gazetecilere tanımaktadır. Gelelim fotoğrafların ve haberin yayınlanmasına. Bu haberin yayınlanması kamu yararınadır. Gazeteci aldığı bu haberi kamu olduğu için yayınlamak zorundadır.
Soru: Cumhurbaşkanı ve Başbakan, “Casusluk” suçlaması yaptılar.
Mengü: Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Türk Ceza Kanunun 306. Maddesini bilmiyor olamazlar. Şimdi bu maddeyi okuyalım önce:
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
MADDE 306. –
(1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.
(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.
(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
(6) Bu madde hükümleri, fiilî savaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulanmaz.
Bakın ne kadar açık ve net ki hükümet MİT TIR’ları ile yasa dışı bir faaliyet düzenliyor ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan’da bu faaliyeti onaylıyorlar. Türkmenlere dahi olsa suçtur silah sevkiyatı.
Suç olan bir işi haber yapmak da gazetecinin asli görevidir.
Soru: Can Dündar’a ve Cumhuriyet Gazetesine büyük baskı var.
Mengü: Siyasi baskı olabilir, hukuki baskı yanlıştır. Aslında Gazete halkın haber alma özgürlüğüne dayanarak bu haberi yayınlamıştır. Gerek basın özgürlüğü gerek halkın haber alma özgürlüğü bu haberin yayınlanmasını gerektirir.
Soru: Cumhurbaşkanı çok sert açıklama yaparak bir anlamda Can Dündar’ı tehdit etti.
Mengü: Dündar manevi tazminat davası açabilir. Erdoğan Cumhurbaşkanı diye bu davanın görülmesi engellenemez.

FACEBOOK YORUMLARI