Türkiye’de 2014 yılında yüzde 8.0’e çıkan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranının, 2023 yılında yüzde 10’u aşması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de yaşlı nüfusun oranı, 2013 yılındaki yüzde 7.7 olan düzeyinden geçen yıl 6 milyon 194 bin ile yüzde 8.0’e çıktı. Yaşlı nüfusun yüzde 43.6‘sını erkek nüfus, yüzde 56.4’ünü kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2050 yılında yüzde 20.8 ve 2075 yılında yüzde 27.7’ye yükseleceği tahmin edildi. Dünya nüfusunun 2014 yılında yüzde 8.3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 29.5 ile Monako, yüzde 25.8 ile Japonya ve yüzde 21.1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94. sırada yer aldı.
Türkiye’deki yaşlı nüfusun büyüklüğü, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Bosna Hersek ülke nüfuslarının üzerine çıktı.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2014 yılında, yüzde 17.6 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 16.5 ile Kastamonu ve yüzde 15.3 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 2.9 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi yüzde 3.0 ile Şırnak ve yüzde 3.4 ile Van izledi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre tek başına yaşayan yaşlıların oranı 2013 yılında yüzde 17 iken bu oran 2014 yılında yüzde 17.3 düzeyine çıktı. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun yüzde 77.2’sini kadınlar, yüzde 22.8’ini ise erkekler oluşturdu. Türkiye genelinde 2012 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 23.2’si her gün düzenli olarak tütün mamulü kullanırken bu oran yaşlı nüfusta yüzde 8.4 oldu. Tütün mamulünü her gün kullanan yaşlı erkek nüfus oranı yüzde 16 iken yaşlı kadın nüfusta bu oran yüzde 2.6 oldu.
Ölüm nedeni verilerine göre, 2011 yılında Alzheimer hastalığından ölen yaşlı nüfus oranı yüzde 2.9 iken bu oran 2012 yılında yüzde 3.4, 2013 yılında ise yüzde 3.6’ya yükseldi.
Yaşlı nüfusun ölümlerinin 2013 yılında yüzde 46.8’i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 17.7 ile kanser, üçüncü sırada ise yüzde 11.7 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2013 yılında Türkiye geneli için yüzde 22.4 düzeyindeyken bu oran yaşlı nüfus için yüzde 17.9 olarak gerçekleşti. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı yüzde 17.4 iken yoksul yaşlı kadın nüfus oranı yüzde 18.2 oldu.
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında yüzde 50.5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran yüzde 19.3 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5.4’te kaldı. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı da yüzde 2.1 olarak belirlendi.
Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusun 2013 yılında yüzde 23,9’u okuma yazma bilmiyorken, yüzde 41.2’si ilkokul mezunu, yüzde 4.7’si ise yükseköğrenim mezunuydu.
Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 63.4 iken bu oran 2014 yılında yüzde 62.8’e düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 63’ü, yaşlı kadınların ise yüzde 62.7’si mutlu olduğunu söyledi.
Yaşlı bireylerin 2014 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71.4 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise yüzde 14.7 ile çocukları oldu.

FACEBOOK YORUMLARI