Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak; kadının ezilmediği, kadın cinayetlerinin olmadığı ve daha yaşanılır bir dünya için mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve kadın sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Arıtman, kadınların yaşadığı en büyük sorunun kadın cinayetleri olduğunu belirterek, bu sorunların çözümü konusunda hükümete, topluma ve medyaya büyük görevler düştüğünü söyledi.
Arıtman, sorularımızı içtenlikle cevapladı;
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü’ne ilişkin
mesajınız nedir?
Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Yüzyıllarca kadınların uğrunda can verdiği kadın hakları mücadelesinde bugün Türkiye’de kadınlar ne yazık ki, bırakın kadın haklarını talep etmeyi birincil insan hakkı olan yaşam hakkını talep ediyor. Yaşam hakkımızı için mücadele etmek durumunda kaldık. Türk kadını kadının insan haklarına 1930’lu yıllarda dünyada pek çok kadından önce eksiksiz bir şekilde kavuşmuşken 2015’te artık bırakın kadın haklarını yaşam hakkı için mücadele etme durumunda kalması çok acıklıdır. Çok çarpıcıdır.
Kadınlara yönelik cinayetler konusunda
görüşleriniz nelerdir?
Bugün yaşadığımız gerçek şudur; bir kadın kıyımı, bir kadın kırımı yaşanmaktadır. AK Partinin ilk 7 yılında kadın cinayetleri yılda bin dörtyüz oranında artmıştır. Aynı süre içerisinde ülkemizde hiçbir şeyin oranı bu ölçüde artmadı. 5 bin kadını kadın cinayetlerinde kaybettik. Aynı süre içerisinde PKK terörüne bile bu kadar kurban vermedik. Türkiye’nin getirildiği bu nokta iktidarın kadına bakış açısıdır.
Ülkemizde emekçi kadınlara neler
söylemek istersiniz?
Ne yazık ki, ülkemizde emekçi kadın oranı da süratle azalmaktadır. Kadınlar iş yaşamında çekilmektedir. Türkiye’de kadın ne yazık ki, hala ücretsiz aile işçisi konumundadır. İktidar partisinin kadınlara bir lütufmuş gibi, kadın hakkıymış gibi sunmaya çalıştığı yarı zamanlı çalışmalar, bu öneriler kadını iş yaşamından daha da uzaklaştıracaktır. Kadın zaten iş yaşamından işe en son alınan ve ilk önce işten çıkarılan konumdadır. Hükümetin bu uygulamalarıyla kadın hiç işe alınmayan konumda olacaktır. Çünkü kadına hak sunanlar iş veren tarafından kadın çalışanı maliyeti ağır çalışan konumuna getirecek ve işe alınmamasına neden olacaktır. Dolayısıyla kadın mücadelesinde bu tür uygulamalara da karşı çıkmamız gerekiyor. Hükümetlerden beklentimiz kadın istihdamını arttıracak uygulamalardır.
Bir kadın olarak ülkemizde kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
Ülkemizde kadınlar daha önce Cumhuriyet devrimleriyle kazanmış oldukları kadın haklarını kaybetme noktasındadır. Birincil insan hakkı olan yaşam hakkı peşindedir. Daha önce milletvekilliği de yaptım. Meclis’te 8 Mart’ta özel oturum oluyor. 2010’da 8 Mart özel oturumunda kabineden, iktidardan hiç kimse yoktu.

FACEBOOK YORUMLARI