Diyarbakır’da toplanan Demokratik Toplum Kongresi’nden (DTK) çıkan sonuç bir isyan manifestosudur, Türkiye toprakları üzerinde yeni bir devlet ilanıdır. Nitekim HDP’nin yayın organı Özgür Gündem gazetesi kongreyi “Tarihi karar: Özerk Kürdistan” başlığıyla selamlamıştır.

Kongrede alınan ve HDP’nin de aynen benimsediği kararlar Doğudaki illerde yeni bir yönetimin egemen olmasını, bu yönetime bağlı öz savunma birlikleri, yargı organları ve vergi daireleri oluşturulmasını, eğitim, sağlık ve trafik hizmetlerinin yine bu yönetim tarafından yürütülmesini, Kürtçenin resmi dil ilan edilmesini öngörmektedir.
++
Söz konusu tablo karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önünde iki yol vardır.
Birinci yol, “özerklik verilmesi” adı altında bölünmeyi kabul etmek, Anayasa’da bu şekilde değişikliğe gitmektir. Bunun anlamı Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis, Şırnak, Ağrı, Kars, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Muş, Tunceli ve Van illerindeki haklarımızdan vazgeçmek, buraları “Özerk Kürdistan”a terk etmektir.
Böyle bir karar alınması halinde Doğu’da bizden koparılacak iller ile Suriye, Irak ve İran’daki Kürt bölgeleri birleştirilecek, “Büyük Kürdistan” kurulmuş olacaktır.
Tabii zamanla “Büyük Kürdistan”ın Türkiye topraklarında yeni haklar iddia etmesi de pekala mümkündür.
++
İkinci yol ise, bağımsız bir devlet olmanın gereğini yapmak, ülkeyi bölmek isteyenlerin üstüne sert biçimde gidip onları pişman etmek, isyanı, silahlı kalkışmayı mutlaka önlemektir.
++
Son gelişmeler, HDP’nin Kürt sorununa barışçı çözüm arama peşinde olmadığını, tamamen Kandil güdümünde hareket ettiğini açıkça ortaya koymuştur.
Ayrılıkçı, ırkçı, şiddet yanlısı bu yaklaşıma karşı demokratik bir hukuk devletinde hangi müeyyideler uygulanması gerekiyorsa ilk önce onlar kararlılıkla uygulanmalıdır.
Doğu’da isyan başlatılan yerleşim yerlerinde sivil halka azami özen ve şefkatle yaklaşılmalı, ama Devletin meşru güçlerine silahla mukabele edenlere kesinlikle müsamaha gösterilmemelidir.