7 Haziran’da yapılacak seçime sayılı günler kaldı. Seçilen milletvekilleri önce mazbatalarını alacak ardından Meclis’te kayıt yaptıracak. Seçimden sonra toplanacak Meclis’te ilk olarak andiçme töreni yapılacak, milletvekilleri yemin edecek.
7 Haziran’da yapılacak seçimin ardından milletvekilleri ilk olarak mazbatalarını alacak. Milletvekilleri mazbatalarını aldıktan sonra TBMM’de kayıt yaptıracak.
-ODALAR İÇİN KURA
ÇEKİLECEK-
Yemin töreninden önce TBMM’de milletvekillerinin yeni dönemde kullanacakları odaları da belirlenecek
Meclis Genel Kurulu 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25’inci Dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden 5’inci gün saat 15.00’te en yaşlı milletvekilinin başkanlığında toplanacak.
-İLK TOPLANTI VE
ANDİÇME-
Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanallarında ilânını takip eden beşinci gün saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çağrısız olarak toplanacak. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılacak.
-EN YAŞLI MİLLETVEKİLİ YÖNETECEK-
Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapacak.
-YEMİNDEN SONRA
MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclis’in toplandığı günden itibaren  beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak.