Meclis Anayasa Komisyonu’nda cumhurbaşkanı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin iki maddesi kabul edildi. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak.

Meclis Anayasa Komisyonu’nda cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen birinci madde ile Anayasanın 9. maddesindeki “Yargı yetkisi” başlıklı maddesi değişti. “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ibaresi “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır” şeklinde değiştirildi. Böylece maddeye yargının tarafsızlığı ilkesi eklendi.
Kabul edilen ikinci madde ile milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı.