Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vatandaşlılarımızın hak arama yolları güçlendirmek amacıyla devlet desteği sağlanarak hukuki himaye sigortasını teşvik edeceğiz.  Maddi durumu zayıf ve yetersiz olan ve hak iddiasında bulunan vatandaşlarımıza ücretsiz avukat sağlanmasını da kapsayan adli yardım uygulamasını genişleteceğiz ve kolaylaştıracağız.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Şiddete uğrayan kadınlara, çocuklara bunlara kamuda rehabilite edilme, gerekiyorsa istihdam edilmesine dönük de özel bir kanun ve düzenleme planlıyoruz. Ağır şiddet suçu nedeniyle mağdur olmuş kişilerin zararlarını, sorumlulardan alınmak suretiyle devlet ödeyecek. Aynı şekilde suç nedeniyle sağlığı bozulan kişilerin tedavileri de devlet tarafından sağlanacak” dedi.
“Yeni Yargı Reformu Stratejisi” tanıtım toplantısı Çankaya Köşkü’nde yapıldı. Toplantıda konuşan BaşbakanDavutoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz’ın yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının, güvenliğinin sembolü olduğunu söyledi.
Konuşmasında yargının sürekli bir reform halinde olması gerektiğini kaydeden Başbakan Davutoğlu, “Yargı sisteminin tüm yasaları gözden geçirildi, çağdaşlaştırıldı, bugünkü şartlara uyarlandı, teknolojik gelişmelere uyumlu haline getirildi. İnsan hayatını etkileyen faktörler dinamik olarak değişirken, yargının statik olabilmesi mümkün değil” dedi.
AB reformuyla, Avrupa Birliği entegrasyon süreci ile “Yeni Yargı Reformu”nun doğrudan irtibatı olduğunu kaydeden Davutoğlu, “23 faslın aslında şu ana kadar açılması gerekirdi, siyasi gerekçelerle bu faslın açılmasında sıkıntılar yaşadık. Avrupa Birliği’nde nasıl bir yaklaşım benimsenirse benimsensin Türkiye ve hükümetimiz reform süreciyle ilgili kararlı yürüyüşünü sürdürecek” diye konuştu.
Yeni Yargı Reformunda temelde beş hedef gözettiklerini, 22 reform unsurunun pakette yer aldığını belirten Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:“Son yıllarda yaşadıklarımız, yargımıza olan güvenimiz tam ancak yargı içindeki yapılanmalar ya da yargı dışında olabilecek gelişmelerle ilgili bağımsızlığın ve tarafsızlığın yeniden kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesi ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur. Demokratik hayatta şeffaflıktan azade hiçbir kurum olamaz, aynı şekilde hesap verilebilirlik bütün demokratik kurumların, kamu adına iş yapan herkesin mutlaka muhatap olması gereken bir husustur.
Yargıda çok başlılığı gidereceğiz. İdari, adli, askeri yargı gibi ayrımlar sistemimizde hâkim. Bütün bunlar tekrar gözden geçirilip mümkün olduğu kadar yargı sistemini birbirine entegre, birbirinden bağımsız olmayan ve temel hukuk sisteminin her alanda uygulandığı yapıya dönüştürülecek. Bu çok başlılığın giderilmesi için kamuoyu ile görüş alışverişi sağlanacak, yargıda daha entegre, birbirleriyle daha koordineli bir yapıya geçilecek.
HSYK’nın oluşumu Anayasa reformu ile 2010’da yeni bir oluşuma geçildi. O günden bu güne yaşanan tecrübeler var. Bütün toplum kesimleriyle, yargı mensuplarıyla, HSYK’nın oluşumu ve yapısı dâhil yargının hesap verilebilirliği ve şeffaflığını artıracağız. Bu kapsamda tüm yargı mensuplarının uyması gereken ilkeler yine yargı mensupları tarafından belirlenecek. Yargının hesap verebilirliği ve şeffaflığını artırmak için mahkeme ve savcılıkların yıllık faaliyet raporları hazırlamasını zorunlu hale getiriyoruz. Böylece yargı organlarının faaliyetleri ve performansı ilk defa kamuoyu tarafından bilinecek ve denetlenecek. Her alanda vatandaşlarımızın güven ve memnuniyetini öne alacağız ve yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapacağız. Yargı mensuplarına buradan sesleniyorum; sizlerin halka vereceğiniz güven toplumsal huzurun en önemli teminatıdır. Kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi için Adliyelerden basın merkezleri kuracağız.Buradaki temel ilke, herkes için ve ulaşılabilir adalet ilkesidir. Vatandaşlılarımızın hak arama yolları güçlendirmek amacıyla devlet desteği sağlanarak hukuki himaye sigortasını teşvik edeceğiz.  Maddi durumu zayıf ve yetersiz olan ve hak iddiasında bulunan vatandaşlarımıza ücretsiz avukat sağlanmasını da kapsayan adli yardım uygulamasını genişleteceğiz ve kolaylaştıracağız. Bazı ülkelerde uygulanan Avukatların belli sürelerde gönüllü olarak ücretsiz avukatlık hizmeti vermesinin, toplum yararına uygulamasını ülkemizde de hayata geçireceğiz. Hukuk kliniği kavramını yerleştirip, bunu geliştireceğiz. Bu yolla hukuk öğrencileri uygulamada rol üstlenin gönüllü olarak vatandaşlara hizmet sunacaklar.Hukuk niçin vardır? Mağdurların hukukunu korumak için. Yeni yaklaşımımız mağdur odaklı bir yaklaşım olacak. Bu konuda temel bir kanun hazırlığımız sürüyor.