Her gün bir yağız delikanlı düşüyor
toprağa
Bir hain elin sıktığı kahpe kurşun yüzünden

Soru işaretleri kuşattı aklımın kızgın
köşelerini
Al bayrak dalgalanmak için beklemiyor rüzgârı

Korkuya yer yok yaralı gönlümün
tenha sokaklarında
Gelecekse gelsin ölüm, başım
gözüm üstüne

Al bayrağı dalgalandırmak için
rüzgâr beklenmez
Nefes aldıkça şu cesur yürek ölüm
vadilerinde

Soğuk kurşun girecekse girsin göğsüme
Eğilmez başım asla bir kahpe ölüme

Vatanın kalbine saplandı zehirli bir hançer
Kahpe bakışıyla ihanet, ölüme bedel biçer

Şehidin yurdu hazır; bir mezarın ıssız kucağı
Paslı kurşunların söndürdüğü ana baba ocağı

Artık boğazımıza tıkandı kelimeler
Ne desem, vatan içindir bu ölümler.