Bugün seçime katılacak partilerden Fehmi Demir liderliğindeki Hak ve Özgürlükler Partisi’ni (HAK -PAR) tanıtmak istiyorum.
75 seçim çevresinde yarışa girecek olan HAK-PAR öncelikle Kürt kökenli seçmenlerin oylarına talip. Bu nedenle yüzde 10’luk barajı aşma yarışı veren HDP’nin Doğu ve Güneydoğu’daki rakiplerinden biri.
Kürt isyancı Şeyh Sait’in torunu eski DYP milletvekili Abdülmelik Fırat tarafından kurulan parti HDP’den daha radikal bir söyleme sahip. “Federal cumhuriyet için HAK-PAR” sloganını kullanıyor.
Parti programında yerel yönetimlerin özerk bir yapıya kavuşturulacağı, vali, kaymakam ve emniyet müdürlerinin seçimle göreve geleceği, yerel bölge meclisleri oluşturulacağı belirtiliyor.
Partinin bir diğer önemli vaadi programda şu şekilde yer alıyor:
“Eğitim, sağlık, iç güvenlik ve yerel vergi gibi konular özerk yerel yönetimlere terk edilecektir.”
Milli Güvenlik Kurulu’nun Anayasal bir kurum olmaktan çıkarılacağı HAK-PAR’ın bir diğer vaadi olarak dikkat çekiyor.
++
Partinin dini konulara bakışı da şöyle:
“Türkiye’de siyasal sistemin bugünkü haliyle laik olduğundan söz edilemez. Devlet; Diyanet İşleri Teşkilatı, okullarda zorunlu din dersleri ve benzer uygulamalarla din alanına müdahale etmektedir, din ve vicdan özgürlüğü karşısında tarafsızlığını yitirmiştir. Kimi inanç gruplarına baskı yapılırken kimilerine de imtiyaz tanınmıştır. Bu nedenle ortaya bir tür devlet dini ve devlet mezhebi çıkmıştır.
Sistemi gerçekten laikleştirmek için devletin din alanından elini çekeceğiz. Herkes dini inancında özgür olacak. Devlet bütçesinden dinlere ve mezheplere pay ayrılmayacak, her dini kesim kendi harcama ve giderlerini kendisi karşılayacak. Devlet yalnızca inanç özgürlüğünü güvenceye almak ve kamu düzeninin gerekleri bakımından denetim görevini yapacaktır.”
++
HAK-PAR’ın açıkladığı programa katılmam mümkün değil. Ama böyle bir partinin bile seçime girecek olmasını demokrasimizin geldiği nokta bakımından memnuniyet verici buluyorum.